nieuws

Nog geen nieuwe cao in houtverwerkende industrie

bouwbreed Premium

Na vier cao-overlegrondes door werkgevers en werknemers in de houtverwerkende industrie hebben de werknemersvertegenwoordigers laten weten behoefte tot overleg met de achterban te hebben. Afgesproken is dat partijen elkaar op 3 juli a.s. weer treffen .

De nieuwe cao zou van kracht moeten zijn van 1 mei j.l. tot 30 april 1997. Op het punt van de lonen bestaat er nog verschil van mening. Werknemers wensen in totaal een verhoging van 3%. Per 1 juli zouden de lonen met 1,5% moeten worden verhoogd en per 31 december van dit jaar nogmaals met 1,5%. Werkgevers willen niet verder gaan dan 1,2% per 1 juli en 1% per 31 december.

Ook over de uitbreiding van de arbeidsduurverkorting van 124 naar 138 uur per jaar. Ook wensen werkgevers niet in te gaan op de wens van de bouwbonden van FNV en CNV om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wens om in deeltijd te gaan werken.

Voor wat de arbeidstijden betreft wensen de bonden vast te houden aan de standaardregeling uit de nieuwe Arbeidstijdenwet, de werkgevers geven de voorkeur aan de overlegregeling.

Partijen zijn het eens wat er moet gebeuren bij ziekteverzuim. Er blijkt voldoende controle te zijn. Er zal geen snipperdag ingeleverd moeten worden bij een derde ziekmelding. En bij ziekte zal 100% loon worden doorbetaald.

De premie voor verzekering van het wao-gat kan omlaag. Zowel het werkgevers- als het werknemersdeel ervan zal worden aangepast.

Reageer op dit artikel