nieuws

Nieuwe cao voor houtverwerkers

bouwbreed

Werkgevers en vakbonden in de houtverwerkende industrie hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. De cao loopt van 1 mei van dit jaar tot 30 april 1997. In totaal worden de lonen in deze periode met 2,5 procent verhoogd.

Partijen hebben verder besloten de vut-premie te verhogen. Het koende jaar zullen werkgevers en werknemers elk 0,5 procent meer gaan betalen. Dit is echter nog niet genoeg om de vut voor de langere termijn in stand te houden. Daarom wordt naar een andere financieringsgrondslag gekeken, zodat op 1 januari 1998 een geheel nieuwe vut-regeling ingevoerd kan worden.

De premie voor verzekering van het wao-gat gaat omlaag, zo is overeengekomen. Werkgevers gaan 0,89 procent minder betalen en werknemers 0,75 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt op het gebied van werkgelegenheid. Zo zal voor vijftig langdurig werklozen een baan worden gezocht.

Uitzendkrachten krijgen loon op basis van de cao voor de houtverwerkende industrie en per dag mag er niet meer dan drie uur worden overgewerkt. De werktijden moeten namelijk binnen de grenzen vallen van de standaardregeling uit de nieuwe Arbeidstijdenwet. Bij ziekte, zo is afgesproken, wordt het volledige loon uitbetaald. Er zijn geen wachtdagen of andere ‘negatieve prikkels’ ingevoerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels