nieuws

New Austrian Tunnelling veilig maar veeleisend

bouwbreed Premium

Volgens de Health and Safety Executive (HSE) kan de New Austrian Tunnelling Method (NATM) tunnels opleveren die net zo veilig zijn als tunnels gebouwd met andere methoden.

De HSE, een Brits regeringsorgaan, waarschuwt wel dat de NATM zeer hoge eisen stelt aan de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

De HSE stelde een onderzoek in nadat een NATM-tunnel in aanbouw bij het Britse vliegveld Heathrow op 21 oktober 1994 instortte. Eerder begaven NATM-tunnels het onder meer in de metro van Seoul (1991), in Sao Paulo (1993) en Munchen (1994).

De HSE stelde een lijvig rapport samen over de NATM in het algemeen. Een specifiek rapport over de problemen bij Heathrow wordt later verwacht. Volgens insiders verhoogde de enorme tijdsdruk waaronder aannemers bij het grootste Britse vliegveld moesten werken de risico’s die werden genomen.

Bij de NATM worden na het ontgraven van grond de wanden van de tunnel met spuitbeton bekleed. Bij meer conventionele methoden (boren) wordt meestal een bekleding van geprefabriceerde betonelementen aangebracht. Oorspronkelijk werd NATM toegepast in rotsgrond, maar intussen is de methode ook in gebruik in zachte grond en in stedelijke gebieden, wat de kans op slachtoffers bij ongelukken vergroot.

Volgens de HSE zijn de risico’s bij aanleg het grootste aan de kop van de tunnel, waar onder NATM gewerkt wordt met een direct toegankelijk ontgravingsfront. Het risico van instorten is groot op plaatsen waar nog geen bekleding is aangebracht. Ook de bekleding zelf kan stuk gaan op gedeelten waar deze nog niet rondom de ontgraven tunnelbuis is aangebracht. Om de risico’s van NATM te elimineren is het volgens de HSE essentieel dat opdrachtgever, ontwerper en aannemer goed op de hoogte zijn van de complexiteit van deze methode.

Complexiteit

Volgens het HSE-rapport zijn “sommige belangrijke veiligheidsaspecten van NATM-ontwerp en bouw in het verleden slecht begrepen en werd vaak geen rekening gehouden met eerdere ervaringen”.

Het is volgens de HSE essentieel dat een duidelijk omschreven ontwerpplan klaar ligt voordat met boren en bekleden begonnen wordt; bij gebruik van NATM is improviseren uit den boze. “Betrokkenen moeten de complexiteit van de NATM niet onderschatten. Vakbekwaamheid van alle betrokkenen is een halszaak, menselijke fouten zijn bij NATM nog riskanter dan bij andere methoden”, aldus het rapport.

Volgens de HSE is echter binnen de Britse bouwwereld genoeg kennis en capaciteit aanwezig om NATM op een veilige manier te gebruiken, mits alle voorzorgen in acht worden genomen.

Reageer op dit artikel