nieuws

Moerasontwikkeling goed voor milieu

bouwbreed

Grootschalige moerasontwikkeling in het IJsselmeer verbetert het leefmilieu voor water- en oevervogels, vissen en bodemdieren. Bovendien kan ingrijpen in de waterstanden (peilbeheer) zorgen voor de ontwikkeling van uitgestrekte natuurlijke oevers. Dat zijn de kernpunten uit de nota ‘Natuur in het Natte Hart’ van Rijkswaterstaat.

De studienota inventariseert de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het open water en de oeverzones van het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren. Volgens Rijkswaterstaat geeft het rapport een aanzet om tot verdere integrale beleidsontwikkeling voor het IJsselmeergebied te komen. Overleg met organisaties voor oever- en waterrecreatie, visserij en scheepvaart is daarvoor de komende jaren nodig.

Reageer op dit artikel