nieuws

Milieutopman wil geen stop op warmte/kracht-koppeling

bouwbreed

Topambtenaar Pont van het ministerie van VROM maakt zich zorgen over de liberalisering van de energiemarkt. Die leidt waarschijnlijk tot lagere prijzen, zodat het minder nodig is bedrijven te prikkelen om te investeren in energiebesparing. De stop op uitbreiding van warmte-kracht-koppeling zou volgens hem moeten worden opgeheven.

Dat zei Pont, de hoogste milieuambtenaar van minister De Boer, dinsdag in Rotterdam tijdens een symposium over het plan ‘Energy 2010’ een energieplan voor de Rijnmond.

Het beleid van de regering en in Europees verband is echter gericht op liberalisering van de energiemarkt. Pont zei over het dilemma: “Het is een cruciaal punt. Liberalisering leidt tot lagere energieprijzen en lagere energieprijzen stimuleren besparing niet. Op het departement van milieu zouden we juist hogere energieprijzen willen hebben.”

Pont liet blijken ook niet gelukkig ten zijn met het tijdelijk remmen van de verdere ontwikkeling in de warmte-kracht-koppeling. Het is uit het oogpunt van het milieu juist heel efficient om restwarmte van de industrie te benutten voor het opwekken van elektriciteit. Daarom zou hij graag zien dat de tijdelijke stop op de uitbreiding van wkk-vermogen verdwijnt.

Zelf voorzienend

Ook in Rijnmond mikken bedrijfsleven en energiewereld in hoge mate op de uitbreiding van wkk-vermogen. Energy 2010, een schets van de toekomstige energiescenario’s voor dit industriegebied, bepleit een uitbreiding van het wkk-vermogen in de Rijnmond van 550 megawatt op dit moment tot 1800 megawatt in 2010.

Daarmee zou de industrie in het Rijnmond-gebied volledig zelfvoorzienend zijn op het gebied van elektriciteit. Bij een dergelijk wkk-vermogen kan de industrie zelfs 1000 megawatt aan het openbare net leveren voor toepassing buiten de industrie.

Reageer op dit artikel