nieuws

Milieubelasting met gezond verstand te beperken

bouwbreed

Door met gezond verstand aan de slag te gaan is de milieubelasting in de bouw behoorlijk te beperken. Het is niet nodig handleidingen, richtlijnen en eco-normen af te wachten. Wel moet men enkele uitgangspunten goed in de gaten houden.

Dat zei ing. L.H.M.J. Pijnenborgh, architect te ‘s-Hertogenbosch, tijdens een seminar over duurzaam ontwerpen, de regelgeving en de praktijk. De bijeenkomst werd gehouden door Rockwool Lapinus BV in het Viba-centrum te ‘s-Hertogenbosch.

Volgens Pijnenborgh dient men zich bij elk ontwerp een aantal vragen te stellen. Is het produkt wel nodig? Gaat het om eindige of herwinbare grondstoffen? Komt het produkt van ver weg of dichtbij? Heeft het produkt veel of weinig bewerkingen ondergaan? Is het elektrisch neutraal, wasemt het geen toxische stoffen uit, is het damp-open en vochtregulerend, is het weinigradioactieff? Gaat het lang mee, met weinig onderhoud? En tenslotte, is het te scheiden bij de sloop? Dat zijn de vragen aan de hand waarvan gemakkelijk globaal vastgesteld kan worden hoezeer een bouwmateriaal of bouwprodukt het milieu belast.

Meer milieubewust

Volgens Pijnenborgh kan aan de hand van deze vragen meteen al 50% meer milieubewust worden gebouwd, zonder extra kosten. De vragen ke namelijk ook gesteld worden voor materialen en produkten uit dezelfde prijsklasse. Bovendien is ecologisch bouwen altijd goedkoper, als de werkelijke kosten gedurende de levensduur van een gebouw worden berekend. Daarover moet overleg worden gepleegd met de verhuurder of eindgebruikers. Meestal zijn de besparingen tijdens de gebruiksfase hoger dan de investeringen bij de bouw.

Er zijn reeds veel min of meer ecologische poen gerealiseerd, ook in de woningbouwsector. De bouwteams hebben niet gewacht op regelgeving, maar hebben zelf een keuze gemaakt aan de hand van de genoemde vragen. Tenslotte stelde Pijnenborgh dat ecologisch bouwen veel leuker is dan traditioneel bouwen, omdat er een gemeenschappelijk doel wordt gesteld. De partners in het bouwteam worden daardoor meer gericht op samenwerking en inventiviteit. Dat straalt ook af op andere aspecten van het po.

Meteen aan de slag

Pijnenborgh stelde, dat de bouw niet moet wachten op regels en handleidingen, maar meteen aan de slag moet. Een laatste vraag die altijd moet worden gesteld is, of het zonder extra kosten mogelijk is om verder te gaan dan de regels en normen vereisen. Meestal is het geen probleem om iets meer aan het milieu te doen dan het strikt noodzakelijke.

Ir. J.J. Vingerling, pomanager bij de Stichting Bouwresearch (SBR) te Rotterdam, gaf een toelichting bij het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (DuBo). Hij stelde dat het pakket geschikt is voor de woningbouw, maar dat voor het ontwerpen van utiliteitsbouw aparte hulpmiddelen ontwikkeld moeten worden. Vingerling wees erop, dat de maatregelen uit het DuBo-pakket niet meer beschouwd moeten worden als experimenteel. Het basispakket is standaard, maar dat wil niet zeggen dat men zich ertoe moet beperken. Aanvullende maatregelen worden sterk aanbevolen.

Reageer op dit artikel