nieuws

Meningen zeer verdeeld over nieuwe sociale koopsector

bouwbreed

Van gematigd positief tot sterk afwijzend: de meningen over het plan van de PvdA voor de oprichting van een nieuwe sociale koopsector zijn zeer verdeeld. VVD, D66 en CDA noemen het positief dat de PvdA het eigen woningbezit wil bevorderen, maar zien nog veel haken en ogen in de praktische uitwerking van het idee. De corporaties op hun beurt reageren woedend, via hun koepels Nationale Woningraad en NCIV, maar ook individueel.

Afgelopen vrijdag presenteerden de PvdA-Tweede Kamerleden Duivesteijn en Van der Ploeg hun plan voor de oprichting van een sociale koopsector, vooral ten behoeve van de laagste inkomens. Daartoe dient een deel van het woningbezit van de corporaties aan de huurders te worden verkocht. De PvdA rekent op de verkoop van een miljoen corporatiewoningen. Dat brengt f. 30 tot f. 50 miljard op, wat gestort moet worden in een nationaal fonds, van waaruit weer kan worden geinvesteerd in de sociale huursector.

De reactie van de Nationale Woningraad en het NCIV was vernietigend. Zij verwerpen het plan, omdat het in feite neerkomt op een verkapte nationalisatie van grote delen van het woningbezit van corporaties, terwijl dit toch particuliere organisaties zijn.

Directeur N. van Velzen (NWR): “Ik heb er geen goed woord voor over.” Hij wijst erop dat het PvdA-plan op geen enkele wijze bijdraagt aan een betere volkshuisvesting, “en daar zit ons verzet”. De gedwongen verkoop van corporatiewoningen leidt volgens hem tot grote financiele problemen bij de sociale verhuurders, versnipperd woningbezit, stagnerende investeringen, en marginalisatie van de sociale huursector, mede doordat het woningbezit dat niet wordt verkocht gestigmatiseerd wordt.

NCIV-directeur mr. W.D. van Leeuwen is al even “scherp tegen”. Zijn bezwaren richten zich met name op het wettelijke kooprecht, de aantasting van de kwaliteit van de resterende sociale huursector, en het ontbreken van een financieel kader. “Dit kan nooit budgetneutraal zijn. Sterker: er moet goud geld bij.”

Woedende brieven

Beiden verklaren veel reacties te hebben gehad van woedende en verontruste corporatiebestuurders. Een aantal daarvan heeft brieven gestuurd in de richting van de PvdA-fractie, anderen hebben hun lidmaatschap van de partij opgezegd. De PvdA is van oudsher sterk vertegenwoordigd in de sociale huursector.

In de Tweede Kamer reageren VVD, D66 en CDA gematigd positief op de koerswijziging van de PvdA, die nu ook voor bevordering van het eigen woningbezit is. “Het idee is helemaal niet onaardig”, aldus Jeekel (D66); “heel positief wat dat betreft”, verklaart Hofstra (VVD); “het idee is sympathiek”, zegt Biesheuvel. Maar de concrete uitwerking ervan stuit nog op de nodige bezwaren. Hofstra: “Er lopen nog heel wat apen en beren op de weg.” Volgens Jeekel heeft het plan “nog ontzettend veel losse einden en onpraktische kanten”. Biesheuvel is nog het meest kritisch en stelt: “Het doet mij een beetje denken aan de DKP-systematiek. Dat leek ook bij aanvang heel aantrekkelijk, maar werkt uiteindelijk even vernietigend als een dum-dum-kogel.”Alle partijen verklaren wel wat te zien in een nadere discussie met de PvdA over het onderwerp. Volgens PvdA-Kamerlid en bedenker Duivesteijn komen de grote vier er in dat overleg gezamenlijk wel uit. “Ik geloof dat het politiek mogelijk is om gezamenlijk een plan te maken voor de oprichting van een sociale koopsector.”

Over de reactie vanuit de sociale huursector zegt hij: “Die verbaast me niets, maar ze is wel een beetje een Pavlov-reactie. Men gaat direct om het eigen territorium staan, en roept ‘blijf eraf’. Maar zo is de wereld niet geschapen.” Na de eerste schok zal echter het inzicht komen, zo verwacht hij: “Je moet ze gewoon even de tijd geven om aan het idee te wennen.”

Het ministerie van VROM tenslotte reageert positief op “de gedachte dat corporaties meer woningen gaan verkopen”. Ook het departement heeft echter nogal wat vragen, met name waar het de financiele uitwerking, de fiscale aspecten en het kooprecht betreft. “We moeten oppassen voor Engelse toestanden, met een marginalisatie van de sociale huursector en aantasting van de positie van de corporaties als zelfstandige rechtspersonen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels