nieuws

Meer- en minderwerk beter te beheersen met software

bouwbreed

Ingenieursgroep Kooijman BV te Driebergen heeft software ontwikkeld waarmee meer- en minderwerk beter is te beheersen. Het programma heet ‘Bouwblok Meer-/Minderwerk’ en het past bij de bestaande Exact-modules en andere programma’s van Kooijman volgens het Bouwblok-concept.

Het rendement van de software is het grootst in combinatie met de andere Bouwblok programma’s en de software voor de financiele administratie van Exact. Meer- en minderwerk, stel- en rekenposten bieden voldoende mogelijkheden om geld te verdienen, maar dan moet wel de vinger aan de pols gehouden worden, stelt de leverancier van de software in een toelichting.

Kooijman legt veel nadruk op het belang van een goede communicatie met andere partijen, zoals de opdrachtgever of kopers van woningen en appartementen. Informatie over de actuele stand van zaken is daarbij onontbeerlijk. Maar ook de communicatie binnen het bedrijf of met andere uitvoerende partners is belangrijk. De onderaannemers bijvoorbeeld ontvangen hun opdrachten op basis van de geaccordeerde offertes. Het kan dus nooit een twistpunt worden, welke opdracht er aan een onderaannemer is verstrekt.

Ook de facturering wordt door het programma ‘Bouwblok Meer-/Minderwerk’ verzorgd. Als het bedrag hoog is, worden er automatisch termijnnota’s aangemaakt. Ook zijn binnenkomende facturen van onderaannemers makkelijk te controleren. Tijdens de uitvoering van het werk zijn alle gegevens over meer- en minderwerk steeds bekend. Niet alleen de prijs, maar ook de status wordt weergegeven (gesignaleerd, geaccordeerd of gefactureerd). Volgens Kooijman is dat niet alleen plezierig voor de opdrachtgever, maar versterkt het ook de onderhandelingspositie van de aannemer tijdens de bouwvergaderingen.

Reageer op dit artikel