nieuws

Maastricht niet schuldig aan financiele chaos WBL

bouwbreed

De gemeente Maastricht voelt zich niet schuldig aan de financiele problemen bij de corporatie Woning Beheer Limburg (WBL). Het gemeentebestuur wijst elke schuld in deze nadrukkelijk van de hand. Wethouder R. Leenders heeft dit schriftelijk meegedeeld aan de onderzoekscommissie.

Volgens de wethouder heeft Maastricht, met de vijftig andere gemeenten met WBL-bezittingen, sinds 1991 juist al het mogelijke gedaan om de later gerezen problemen te voorkomen dan wel aan te pakken. Leenders schrijft dat, toen de gemeenten WBL op een bankroet zagen afstevenen en probeerden financiele risico’s te vermijden, het ministerie de maximale afstandelijkheid koos. En die stellingname staat, volgens Maastricht, volkomen haaks op de ongenuanceerde conclusie van de commissie. Die beweert namelijk dat de gemeenten enkel het eigen financieel belang zagen en hun taak in de sociale volkshuisvesting verwaarloosden.

Volgens Leenders is deze conclusie volstrekt onjuist. Hij zegt dat Maastricht een actieve bijdrage heeft gedaan van f. 4 miljoen aan het woningbedrijf SBDI, dat in WBL is opgegaan. Voor die fusie werd doorgevoerd liet Maastricht, het ministerie van VROM weten dat het te weinig geld in de SBDI wilde stoppen en dat Maastricht, na deze bijdrage, gevrijwaard wilde blijven van elke claim.

De brief van Leenders wordt toegevoegd aan het dossier waarover de Tweede Kamer nog deze maand discussieert met de WBL-commissie. Maastricht is het niet eens met de visie van bewindvoerder B. Kempen die wil, dat na een forse bijdrage uit het steunfonds voor volkshuisvesting, zelfstandig doorgaat en op een later tijdstip met een grotere partner gaat samenwerken.

Wethouder Leenders geeft, met de andere gemeenten, de voorkeur aan het opheffen van WBL en spreiding van het woningbezit over lokale woningverenigingen.

Reageer op dit artikel