nieuws

Maastricht houdt vast aan grote herindeling

bouwbreed

De gemeente Maastricht houdt vast aan haar plannen om een aantal buurgemeenten in te lijven. In een brief aan het provinciebestuur verzoekt de gemeente daartoe een zogenoemde Arhi-procedure (Algemene regels gemeentelijke herindeling) te starten.

De gemeente gaat hiermee in tegen het besluit van de provincie om geen grootschalige herindeling in de regio Maastricht in te voeren, maar het te laten bij enkele grenscorrecties. De provincie gaf daarmee gehoor aan de uitslag van referenda in de twee buurgemeenten Eijsden en Meerssen, die zich beide tegen inlijving uitspraken.

Maastricht is het daar volstrekt mee oneens omdat er daardoor gebrek aan ruimte blijft voor woningbouw en bedrijventerreinen. Bovendien meent Maastricht dat het kabinetsstandpunt over bestuurlijke vernieuwing met voeten wordt getreden.

Reageer op dit artikel