nieuws

Limburg komt met nieuwe verordening voor grondwater

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Limburg zullen verscherpte maatregelen nemen om de verdroging van Limburgse natuurgebieden te bestrijden. In een plan van aanpak 1996-1998 schrijven GS dat anders de doelstelling om de verdroging in Limburg met 25 procent tegen te gaan, niet wordt gehaald.

De provincie zal onder meer een nieuwe grondwaterverordening invoeren, waarin per gebied strenge regels aan landbouw en industrie ke worden opgelegd voor het onttrekken van grondwater. Ook zal meer voorlichting worden gegeven over de bestrijding van verdroging. Dit om meer steun van het publiek te verwerven.

In Limburg is ongeveer 10.000 hectare natuur verdroogd. In heel Nederland is dat 325.000 hectare.

Reageer op dit artikel