nieuws

Lang bijna ‘hofleverancier’ van ziekenhuizen

bouwbreed

Lang Energy Systems heeft een omvangrijke warmte-kracht-koppeling (WKK) installatie aan het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond geleverd. Daarmee wordt het bedrijf zo langzamerhand de ‘hofleverancier’ van ziekenhuizen, omdat die vooral sterk zijn geinteresseerd in deze robuuste machines van het bedrijf. De installatie van het ziekenhuis bestaat uit twee Lescogen WK-aggregaten met een elektrisch vermogen van 445 kW elk. Ze zijn beide voorzien van een twaalfcylinder Waukesha gasmotor.

Het bedrijf heeft tevens een gasgenerator aan het ziekenhuis geleverd met een vermogen van 1000 kVA. De generator fungeert als noodstroomaggregaat en dient tevens om in te worden gezet, als de afname van de per contract vastgestelde hoeveelheid elektriciteit van het energiebedrijf wordt overschreden. Dit noodstroomaggregaat is uitgerust met een twaalfcylinder Cummins dieselmotor.

De Lescogen WK-eenheden van de leverancier Lang Energy Systems BV te Apeldoorn, worden ingezet voor de verwarming en warmwatervoorziening in het ziekenhuis. Bij de produktie van warmte wordt tegelijkertijd elektriciteit door de installatie opgewekt en het overschot daarvan wordt in het openbare net ‘gepompt’. De installatie is energiebesparend doordat een nuttig gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde afvalwarmte. De besparing heeft een verminderde belasting van het milieu tot gevolg en een besparing op primaire energie. Verder zijn er speciale voorzieningen getroffen. Zo zijn de WKK-apparaten gekoppeld aan een absorbtiekoelmachine. Het bedrijf zorgt tevens voor de hoofdverdeel- en onderverdeelinstallaties, de synchronisatie- en besturingssystemen van het geheel.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels