nieuws

KWS keperstraatmachine maakt 500 m2 per dag

bouwbreed

De goede resultaten die in de achterliggende maanden met de keperstraatmachine werden bereikt, zijn voor Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (KWS), Utrecht aanleiding geweest de mogelijkheden en prestaties ervan in de praktijk aan een breder publiek uit de straatmakerswereld te demonstreren. De mechanische stenenvlijer werd in alle stilte op diverse locaties in ons land voor uiteenlopende bestratingspoen inmiddels ingezet. Afgelopen week kon hij aan het werk worden gezien in de Brabantse gemeente Etten-Leur. Hier is in twee weken tijd op het terrein van een nieuwe DAF vestiging met een ploeg van drie mensen ca. 4500 m2 klinkerverharding aangebracht.

Evenals bij zovele technische ontwikkelingen, is er heel wat jaartjes aan de keperstraatmachine gesleuteld voordat kon worden gesproken van echt functioneren. Arend Luijten uit de stal van Volker Stevin en bedenker van dit mechanisch vlijsysteem heeft in de achterliggende 10 jaren zijn ideeen over hoe een dergelijke installatie moet werken vele malen moeten bijstellen. En hoewel nu spraken is van een reele produktie van 400 – 500 m2 per dag doen zich nog regelmatig problemen voor in de verwerking van de klinkers onder andere door materiaalafwijkingen.

“De ervaringen die we op poen hebben opgedaan bevestigen in elk geval de visie, dat de techniek voor het machinaal in keperverband leggen van betonklinkers in deze installatie is gerealiseerd.” Aldus de heer J. van der Heijden van KWS, een duizendpoot die belast is met de zorg rond de machine en zijn ploeg mensen. Hij is verantwoordelijk voor het gehele bestratingsgebeuren waarbij deze machine wordt ingezet en behalve met het transport, reparatie en onderhoud van de installatie ook belast met de totale uitvoering van het mechanisch straatwerk bij KWS.

Tijdens de dagen in Etten-Leur gaf Van der Heijden er tevens blijk van te ke optreden als een goed persvoorlichter en welsprekend informant over mechanisch straten aan gemeentelijk afgevaardigden en vakbroeders uit de straatmakerswereld.

Poreus

Ook in Etten Leur speelden weer die kleine problemen die aanvankelijk een vlotte voortgang van het werk zo nu en dan belemmerden. “Normaal is een onderdruk van 0,9 bar voldoende voor het opnemen van 8 en 10 cm dikke betonklinkers”, zo verklaarde Van der Heijden. Echter de op het po in Etten Leur aangevoerde klinkers vertoonden een grotere poreusiteit waardoor deze door verlies aan zuigkracht zo nu en dan loslieten. Met het monteren van een tweede vacuumpomp met een capaciteit van 500 m3/uur bleek dit euvel uit de wereld geholpen.

Voor de mechanische verwerking worden de betonklinkers door de leverancier op pallets in een pakketafmeting van 10 lagen 12 x 3 of 4 klinkers op het werk aangeleverd. Met de shovel wordt het complete steenpakket op een hefframe aan de achterzijde van de keperstraatmachine geplaatst. Een hydraulisch invoermechanisme transporteert de afzonderlijke steenlagen naar een triltafel in de machine waarop zij volledig machinaal in keperverband worden gebracht.

Herbestraten

Ook op herbestratingspoen waar het oude klinkermateriaal opnieuw wordt gebruikt kan met de machine worden gewerkt. In dat geval wordt de assistentie ingeroepen van de pakketteermachine van Ouwejan v.o.f., een mobiele installatie waarin de vooraf gereinigde klinkers met de shovel los worden gestort en vervolgens in pakketformaat worden gebracht. Met de vacuumhefapparatuur op de keperstraatmachine is een cluster van in totaal 144 klinkers (maximale clusterbreedte 1900 mm) in een keer op te nemen en te leggen. De telescooparm waarin de vacuum stenenklem is opgehangen heeft een maximaal bereik van 6524 mm. Daarmee komt de 20 ton zware rupsmachine tot een werkbreedte van ruim 10 meter.

De onderbouw voor de klinkerverharding in Etten-Leur bestaat uit een 300 mm dik zandpakket waarop een 200 mm dikke laag korrelmix (gebroken puin) is aangebracht, afgedekt met 5 cm brekerzand.

Na verdichting is deze dragende onderbaan met een Laara afreibalk onder afschot gevlakt. De bediening van de keperstraatmachine gebeurt radiografisch op afstand, zodat de bedieningsman steeds de meest gunstige positie kan innemen voor goed zicht op het werk en daar waar nodig een helpende hand kan bieden.

Meer poen

Er staan volgens Van der Heijden voor de komende maanden nog verschillende projecten gepland. Zo moet met de machine in Zaandam nog 8000 m2, in Hulst 3000 m2 en in Utrecht 6000 m2 worden gelegd. “In het bestek voor een parkeerplaats rond een douaneloods heeft de gemeente Veendam een volledig mechanische aanpak van de klinkerbestrating voorgeschreven. Dat geeft de burger moed” aldus Van der Heijden. Hij bedoelde te zeggen “wanneer gemeenten als belangrijkste opdrachtgevers het gebruik van machines bij bestratingspoen als voorwaarde gaan stellen dat dan het mechaniseringsproces binnen de straatmakerij pas goed op gang zal komen.”

Werkwijze van de KWS keperstraatmachine. De 20 ton zware en 100 pk sterke installatie verwerkt alle klinkers in de afmeting 210 x 110 x 60 t/m 120 mm. De met de vacuumhefapparatuur op te nemen grootste clusterbreedte bedraagt 1900 mm.

Een shovel plaatst een compleet steenpakket op de heftafel aan de achterzijde van de keperstraatmachine. Hier vandaan schuift elke laag stenen in de machine om op een triltafel in keperverband te worden gebracht.

Reageer op dit artikel