nieuws

Koopflats niet erg populair

bouwbreed

Van alle woningen die in 1995 zijn opgeleverd was bijna 70% bestemd voor de koopsector. Van de woningen in meergezinshuizen werd er echter maar ruim een kwart verkocht.

Aan de cijfers te zien zijn koopappartementen nog niet zo’n groot succes op de woningmarkt. Van de eengezinswoningen (EG) werd maar liefst ruim 80% verkocht, van de flats en appartementen (MG) was dat nog geen 30%. Het percentage koopwoningen bleef in totaal daarmee beperkt tot iets minder dan 70%. Dat dat overigens nog buitengewoon veel is in vergelijking met vroegere jaren, staat natuurlijk buiten kijf.

In bijgaande tabel zijn een paar cijfers verzameld, mede om te laten zien hoe groot de verschillen tussen de provincies zijn. Het betreft de aantallen EG- en MG-woningen en het aandeel van de koopsector daarin, alsmede het percentage van het totaal aantal woningen dat werd verkocht.

Het accent lag in 1995 wederom op de EG-woningen. In totaal 74% van alle woningen behoorde tot dit type. Het hoogste was dit in Friesland (90%), het laagste in Zuid-Holland (59%). Ook in Noord-Holland werden veel flatjes gebouwd, het percentage EG-woningen bleef hier steken op 65. Utrecht kwam met 75% EG uit de bus. Opmerkelijk was dat in Gelderland (76% EG) en Overijssel (77% EG) kennelijk relatief veel flats zijn gebouwd, hoewel daar toch ruimte genoeg is. In alle andere provincies kwam het EG-percentage royaal boven het landelijk gemiddelde uit.

Koopsector

Het aandeel van de koopsector was bij de EG-woningen in alle provincies hoger dan 80%, alleen in Limburg was het ditmaal maar 77%. Landelijk kwam dit percentage op 83%. Hoe verschillend kwam het aandeel van de koopwoningen uit bij de MG-woningen! Het laagste zien we in Flevoland, waar slechts 2% van de appartementen voor de verkoop was bestemd. Utrecht stond nu bovenaan met maar liefst 42% koopflats. Zou dat door het grote woningtekort in die provincie komen?

Ook in Drenthe, Noord-Holland en zowaar Zeeland was het aandeel van de koopsector in de MG-woningen met 36% tamelijk hoog. Het resultaat van al deze verschillende pakketten was, dat landelijk 69% van alle woningen voor de verkoop was bestemd. Bijzonder hoog was dit percentage in Drenthe en Zeeland (80%), het laagste cijfer wordt in Zuid-Holland gevonden (62%). Ook in Noord-Holland is, mede door het hoge aandeel MG-woningen, het percentage koopwoningen relatief laag (66%). Opmerkelijk is, dat ook in Overijssel het aandeel huurwoningen zo hoog was.

Het succes van de koopsector is allemaal wel mooi en aardig, maar er blijkt toch ook uit al deze cijfers, dat huurders in de nieuwbouw vooral zijn aangewezen op flatjes. Landelijk was maar 17% van de EG-woningen bestemd voor de verhuur; in Drenthe slechts 10%, in Limburg toch nog 23%. Niemand zal geloven dat huurders niet ook graag een huisje met een tuintje zouden willen. Er wordt dus eigenlijk nog niet echt marktconform gebouwd.

Gereedgekomen woningen in 1995. EG en MG en het percentage koopwoningen daarvan.

prov. totaal EG % koop totaal MG % koop % koop totaal Groningen 2565 87 396 13 77 Friesland 3417 86 363 12 79 Drenthe 2521 90 568 36 80 Overijssel 5500 84 1628 7 66 Flevoland 4493 83 534 2 74 Gelderland 8361 85 2598 25 71 Utrecht 4130 84 1403 42 73 N-Holland 9150 81 4833 36 66 Z-Holland 10680 85 7397 29 62 Zeeland 1886 89 367 36 80 N-Brabant 12055 81 3219 24 69 Limburg 4759 77 1013 24 68 Nederland 69517 83 24319 28 69 Bron: CBS

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels