nieuws

Kanaalzone West kan worden aangepakt

bouwbreed Premium

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft ingestemd met het plan van aanpak voor revitalisering van het bedrijventerrein Kanaalzone West. De totale kosten zijn geraamd op f. 11,5 miljoen.

In het plan zitten verschillende maatregelen zoals herinrichting van wegen, bewegwijzering, parkeervoorzieningen, verbetering van bedrijfspanden en milieumaatregelen. Ook bevat het voorstellen voor het herontwikkelen van gedeelten van het gebied die in de loop der tijd in verval zijn geraakt, zoals de laad- en loswal langs de Goirke Kanaaldijk.

Voor het plan is subsidie aangevraagd in het kader van de StiREA-regeling. Een besluit hierover wordt door de minister van Economische Zaken voor 1 oktober gegeven. Verder wordt een bijdrage van f. 2 miljoen gevraagd aan Binnenlandse Zaken in het kader van het Grote Stedenbeleid.

Het resterende bedrag komt voor rekening van de gemeente en bedrijven. Van de bedrijven wordt onder andere verwacht dat zij investeren in de verbetering van de eigen huisvesting. Deze investeringen worden geschat op f. 2 miljoen.

De uitvoering van het plan begint nog dit jaar en duurt in elk geval enkele jaren.

Reageer op dit artikel