nieuws

Kamer debatteert pas na zomer over nieuwe wao

bouwbreed

De Tweede Kamer zal pas na het zomerreces debatteren over het wetsvoorstel om de financiering van de wao te wijzigen. De vaste Kamercommissie voor sociale zaken heeft dat besloten.

Vorige week wilden de regeringsfracties nog dat het debat voor de zomer zou worden gevoerd, maar dat leidde tot felle protesten van de oppositiepartijen. Zij vonden de voorbereidingstijd te kort. Bovendien ontving de Kamer eind vorige week nog een zeer kritisch advies over het wetsvoorstel van het TICA, het orgaan dat de bedrijfsverenigingen coordineert. Volgens voorzitter De Jong (CDA) van de Kamercommissie sociale zaken is het streven er nog steeds op gericht om het wetsvoorstel per 1 januari volgend jaar van kracht te laten worden. “Maar niet met alle geweld”, aldus De Jong.

VVD-kamerlid Van Hoof gaat er echter zondermeer vanuit dat het wetsvoorstel per 1 januari kan ingaan. Hij verwacht geen vertraging in de Eerste Kamer. “Als wij het voorstel op een fatsoenlijke manier behandelen, neem ik aan dat de senaat het ook snel kan afronden.” Van Hoof denkt evenmin dat de uitvoeringsorganen in de knel zullen komen door gebrek aan voorbereidingstijd. Hij wil dat staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken er bij deze organisaties op aan zal dringen dat ze tijdig beginnen met de voorbereiding, ook al is het wetsvoorstel nog niet behandeld door het parlement. De hoofdlijnen zijn immers bekend.

Het wao-plan houdt in dat de premie per bedrijfstak gaat varieren. Bedrijven die veel personeel in de wao laten verdwijnen, worden daardoor financieel gestraft. Bovendien krijgen werkgevers de mogelijkheid gedurende vijf jaar zelf het wao-risico te dragen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de nieuwe opzet van de wao op 1 januari van dit jaar van kracht zou worden. Het kabinet besloot echter tot een jaar uitstel omdat de uitvoeringsorganen de voorbereidingsperiode te krap vonden.

Vervolgens bleek dat het oorspronkelijke plan aangepast moest worden omdat de Raad van State vernietigend oordeelde over de uitvoerbaarheid ervan. Ook de sociale partners hadden zeer scherpe kritiek. Het kabinet was eerst van plan bedrijven blijvend de kans te geven uit het publieke wao-bestel te stappen. De vrees bestond echter dat werkgevers dan hun gezonde personeel particulier zouden verzekeren en de ‘kneusjes’ in het publieke bestel zouden achterlaten.

Het wetsvoorstel vormt een van de belangrijkste onderdelen uit het regeerakkoord. Het moet een bezuiniging van f. 750 miljoen per jaar opleveren.

‘Herbeoordeling wao moet direct stoppen’

De herbeoordelingen van arbeidsongeschikten moeten met onmiddellijke ingang stopgezet worden. In plaats daarvan moet er een andere werkwijze komen, die meer rekening houdt met de rechten van wao-ers. Daarbij hoort onder meer een adequate bezwaarschriftenprocedure.

Dat concludeert het Landelijk Samenwerkingsverband regionale platforms arbeidsongeschiktenorganisaties (LSV/WAO) naar aanleiding van het rapport Het zwaard van Damocles van het Verweij-Jonker Instituut en Eindrapportage buitenparlementaire enquetecommissie. De rapporten worden woensdagmiddag (12 juni) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Volgens de enquetecommissie is de hele gang van zaken rond de herkeuring van arbeidsongeschikten een rommeltje. Dat geldt niet alleen voor de dolgedraaide wetgevingsmachine, maar ook voor de door reorganisaties geteisterde uitvoeringsorganisaties. De wao-ers zijn hiervan de dupe.

“Veel arbeidsongeschikten verliezen na een (her)beoordeling wel hun wao-uitkering, maar niet hun ziekte of handicap. Het overgrote deel zal er niet in slagen om betaald werk te krijgen en belandt op den duur in het armoedecircuit van de bijstand.” De commissie pleit dan ook voor een onmiddellijke stopzetting van de herbeoordelingen en voor het herstellen van de aangerichte schade.

Reageer op dit artikel