nieuws

Jubileumuitgave 50-jarige HZC

bouwbreed

Luit Middendorp, voorzitter van de vakvereniging Het Zwarte Corps, zal op donderdag 6 juni 1996, de openingsdag van de Technische Kontaktdagen, het eerste exemplaar van het boek Machinistenwerk. Historische machines voor Grondverzet en Wegenbouw uitreiken aan H.L. Reimert, voorzitter NVWB-Grondwerk en L.M. Lubbers, voorzitter van de vereniging van machinefabrikanten en importeurs BMWT.

Het boek, geschreven en samengesteld, door oud HZC secretaris V. Verkruisen en K. Ribbens is een jubileumuitgave in het kader van het 50 jarig bestaan van de vakvereniging.

Het jubileumboek is een cadeau van het HZC-bestuur aan de leden, de machinisten, die er gezamenlijk voor hebben gezorgd dat HZC is geworden tot wat het nu is: een gezonde en krachtige vereniging die steeds meer haar stempel heeft ke drukken op het overleg met maatschappelijke organisaties, met de bouwnijverheid, met het onderwijs en fabrikanten van bouwmaterieel, maar die ook in het politiek overleg de laatste jaren een steeds belangrijker en duidelijker stem heeft laten horen.

Het Zwarte Corps bestaat 2 november 50 jaar en de vereniging hoopt voor die datum 10.000 leden te tellen. Het zou niet alleen een mijlpaal betekenen voor de vereniging zelf, het zou ook een kroon zijn op het werk van die paar lieden die een halve eeuw geleden het initiatief namen tot de oprichting van het ‘Koor’.

In het boek ‘Machinistenwerk’, wordt een historische terugblik gegeven op het materieel waarmee de gww-werken van voor en na de tweede wereldoorlog zijn gerealiseerd. Behalve andersoortige bouwmachines zijn het vooral de graafmachines uit de jaren 1920 – 1965 die hierbij sterk voor het voetlicht treden. De inhoud van het boek is een selectie uit 230 afleveringen ‘Oude Machines’ een rubriek waarmee Vincent (Verkruisen) in 1982 in ‘de Machinist’ startte, en waar na 246 afleveringen nog steeds elke 14 dagen weer naar wordt uitgekeken.

Het jubileumboek is een uniek uitgave omdat hierin voor het eerst wordt ingegaan op de geschiedenis van het grondverzet in Nederland.

Machinistenwerk wordt uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Walburg Pers Zutphen. ISBN 906011.961.4. Tel: 0575-510522, fax 0575-541025. Het boek is straks ook in de winkel te koop voor de prijs van f. 34,50.

Reageer op dit artikel