nieuws

Jorritsma weet nog niet welke vertraging baggeren oploopt

bouwbreed

Minister Jorritsma weet nog niet hoeveel vertraging het uitbaggeren van de Westerschelde oploopt door een recente uitspraak van de Raad van State. De bewindsvrouw zal al het mogelijke doen om de werkzaamheden zo snel mogelijk van start te laten gaan.

Jorritsma zei dat in de Eerste Kamer tijdens een debat over het verdrag dat Nederland met Vlaanderen heeft gesloten over verdieping van de Westerschelde. Het uitbaggeren moet de haven van Antwerpen beter toegankelijk maken. De minister liet weten nogal bezorgd te zijn over de uitspraak van de Raad van State, die oordeelde dat voor baggerwerkzaamheden een milieuvergunning en dus een nieuwe procedure noodzakelijk is.

Niet alleen dreigt de verdieping van de vaarweg forse vertraging op te lopen, ook de baggerwerkzaamheden die tot het normale rivieronderhoud behoren, moeten voorlopig worden opgeschort. Daardoor kan de veiligheid van het scheepvaartverkeer worden bedreigd, aldus Jorritsma. “De uitspraak heeft ook gevolgen voor andere vaarwegen. Ik maak me daar zorgen over”, aldus de minister.

Jorritsma zei verder dat de vraag of er in Zeeland als gevolg van de verdieping moet worden ontpolderd, wat haar betreft nog steeds open is. “Het gaat er om dat elke goede oplossing bespreekbaar is.” Ze zei dat in reactie op de opmerking van CDA-senator Eversdijk dat ontpolderen wat zijn fractie betreft een gepasseerd station is. Jorritsma wil binnenkort een commissie van twee “wijze personen” benoemen, die haar moet adviseren over een natuurherstelplan.

Reageer op dit artikel