nieuws

Hoge Raad akkoord met beslag Hotel Maastricht

bouwbreed

Projectontwikkelaar MBO-Ruyters Maastricht heeft terecht beslag gelegd op het vermogen van f. 8,6 miljoen van de exploitant van Hotel Maastricht. De Hoge Raad heeft dit in hoger beroep bepaald. MBO Ruyters legde deze claim inzake een conflict dat in 1991 rees met De Ruiterij BV betreffende de uitbreiding van Hotel Maastricht. De Ruiterij zegde toen de gesloten overeenkomst op. Die hield in dat het hotel langs de Maas in Wyck uitgebreid zou worden op het door MBO Ruyters ontwikkelde Ceramique-terrein.

De uitbreiding werd door Queens Moat Houses van de Bilderberggroep, waartoe de Ruiterij behoort, afgekeurd omdat de bezettingsgraad van hotels afnam en de perspectieven voor de hotelmarkt somber waren. In 1994 en 1995 probeerde De Ruiterij het beslag ongedaan te maken. De rechtbank in Maastricht en die in Den Bosch wezen de eis, te bepalen dat MBO Ruyters bij voortzetting van het beslag een half miljoen per dag moest betalen, af.

Reageer op dit artikel