nieuws

Gww-markt verwacht gunstige ontwikkeling

bouwbreed Premium

Op de Technische Kontaktdagen is men het er over het algemeen over eens dat de gww-markt zich zowel kwalitatief als kwantitatief voorspoedig ontwikkelt. De werkvoorraden zijn bevredigend terwijl tal van nieuwe technologieen op de markt afkomen. De TKD ’96 en VT ’96 geven een goed beeld van hetgeen de materieel- producent aan laatste technologische ontwikkelingen te bieden heeft.

De officiele opening werd gisteren verricht door de staatssecretaris van Defensie Gmelich Meyling. In zijn toespraak wees hij op de steeds nauwer worden samenwerking tussen de strijdmacht en de burgermaatschappij. Zo is het van groot belang bij militaire crisis beheersingsoperaties dat op zo kort mogelijke termijn de infrastructuur weer wordt opgebouwd waardoor de rust weer optimaal kan terugkeren. De samenwerking trekt zich echter verder uit ook op het gebied van het milieu, waar Defensie altijd een uitzonderingspositie kon innemen. Ze wordt nu als een normale bedrijfstak gezien.

De nieuwste vorm van samenwerking ligt op het personele vlak. Niet alleen is Defensie nu ook door het afschaffen van de dienstplicht gedwongen machinisten uit dezelfde vijver te vissen als het bedrijfsleven maar zij levert ook, na afloop van de contractperiode, goed opgeleide en gedisciplineerde machinisten terug aan de burgermaatschappij. Gmelich Meyling deed een beroep op de Nederlandse wegenbouwers om juist deze machinisten in hun bedrijf op te nemen.

BMWT

De toespraak van de voorzitter van de BMWT, L.M. Lubbers, klonk eveneens positief. De gww-markt ontwikkelt zich zowel kwantitatief als kwalitatief voorspoedig. De huidige werkvoorraad in de aannemerij is bevredigend terwijl de perspectieven op de korte en de middellange termijn positief zijn. Van regeringswege wordt steeds nadrukkelijker onderkend dat een kwalitatief hoogstaande infrastructuur een basisvoorwaarde is voor een goed functioneren van de BV Nederland.

Nederland distributieland dreigt vast te lopen in de dagelijkse files. De aankondiging die de regering heeft gedaan om jaarlijks twee tot drie miljard extra te bestemmen voor fysieke infrastructuur is dan ook een logische consequentie. Eveneens stelde Lubbers dat de markt bereid is om op deze toekomstige ontwikkelingen in te spelen waardoor de investeringsbereidheid zich op een hoog niveau bevindt. Men wil investeren in nieuwe machines maar ook blijkt er een grote bereidheid aanwezig om te investeren in kwaliteit. “Wij constateren dat er een groeiende behoefte bestaat om het onderhoud van de machines structureel op een hoger peil te brengen door het afsluiten van onderhoudscontracten met de leverancier van de machine.”

Technologie

Technologische ontwikkelingen zijn volgens Lubbers in de gww-sector van groeiend belang. Fabrikanten verwerken steeds merk specifieke techniek in de machines, door bijvoorbeeld digitalisering van een groeiend aantal machinefuncties. Verder doet een aantal nieuwe technieken zoals het boren van auto- en spoortunnels hun intrede in de sector. Tenslotte zijn de inzetomstandigheden aan verandering onderhevig. Er is bijvoorbeeld toegenomen nachtelijke inzet van materieel. Al dit soort ontwikkelingen maakt het extra interessant om de TKD en VT te bezoeken omdat daar de neerslag van de geschetste ontwikkelingen fysiek aanwezig is.

Reageer op dit artikel