nieuws

Grabowsky exporteert kennis stadionbouw naar Tunesie

bouwbreed Premium

Grabowsky en Poort (G en P), dochter van Heidemij, is in de race voor de bouw van een stadion in Tunesie. Het Haagse ingenieursbureau kon samen met zijn twee internationale bouwpartners zover in de moordende competitie doordringen – men behoort bij de laatste twee – omdat men verantwoording over het eindresultaat neemt en ook deels voor de financiering zorgt. “Ons visitiekaartje was wel Arena.”

Terwijl een gillende klas schoolkinderen zich een wegbaant door Madurodam, legde de directie van G en P gisteren in de ontvangstruimte van dit miniatuurstadje uit hoe de ingenieursmarkt er zal gaan uitzien. Als een rode draad door het gesprek liep de mogelijke bouw van dit 120 miljoen dollar kostende stadion in Tunis, waar overigens ook Ballast Nedam interesse voor had maar afhaakte omdat men het risico te groot vond.

“Risicodragende dienstverlening is waar het in onze markt naar toe gaat”, is de mening van het G en P-directielid Frans van Dun. “We moeten ons gaan commiteren aan het eindresultaat en dat doen we in Tunesie heel nadrukkelijk. Bij de bouw van Arena en het hoofdkantoor van de Consumentenbond in Den Haag is zo voor het eerst door ons gewerkt.”

De veranderende wijze van werken betekent dat deze ‘uren-schrijvende-beroepsgroep’ moet omschakelen van een inspannings- naar een resultaatsverplichting. Van Dun: “We gaan met de opdrachtgever een balans creeren tussen het programma van eisen en budget. Is dat bereikt dan wordt dat ook zo door ons gerealiseerd. Ontstaat er onbalans dan stoppen wij er net zoveel uren in, totdat alles weer in evenwicht is. Dat verstaan wij onder resultaatsverplichting. Het voordeel is dat de klant af is van het zwarte Pieten tussen alle mogelijke verschillende partijen. Het risico ligt bij ons en wij lossen het op. De uitvoerende bouw staat positief achter deze ontwikkeling, omdat zij af zijn van de eeuwige discussies wie de meerkosten moeten gaan betalen.”

Geld vinden

Niet alleen het ke bouwen van dat waar de opdrachtgever om heeft gevraagd, wordt steeds belangrijker, maar ook het vinden van kapitaal. In Engeland is het inmiddels heel gebruikelijk dat een weg, brug, of ziekenhuis wordt vergeven aan een consortium dat gelijk de financiering en beheer meeneemt. De directie van G en P verwacht dat deze ontwikkeling in Nederland ook steeds vaker zal gaan plaatsvinden. Om erbij te zijn is de Heidemij-dochter in staat financieringsbronnen aan te bieden. In Tunesie heeft men voor het geld gezorgd, voor dat deel van het po waarvoor men verantwoordelijk is. “Financial engineering is een belangrijke toegevoegde waarde van ons bedrijf”, meent Dick van Dijk, directievoorzitter G en P, die verder weigerde in te gaan op de banken die het stadion in Tunis moeten gaan financieren. “Het po is verzekerd bij de NCM.”

Groei naar eeuwgrens

Op het eind van de marktvisie werd even stilgestaan bij de financiele prestaties van de Heidemij-dochter. Door de integratie van Starke Diekstra zal de winstgevende omzet over dit jaar een niveau bereiken van – 115 miljoen. “Er zal ook sprake zijn van een forse autonome groei over 1996, die over het eerste halfjaar boven het niveau ligt van 6 procent”, aldus bestuursvoorzitter ir. H.A. van Dijk. “In ons plan naar de eeuwgrens moet de omzet zijn toegenomen tot – 200 miljoen en moeten die inkomsten zijn verdeeld over infrastructuur, utiliteitsbouw en industrie. Benelux en de Caribbean zijn onze thuismarkten en vanuit daar wordt de internationalisatie verder gedaan.”

Reageer op dit artikel