nieuws

Gemeenten zien maar weinig in derivaten

bouwbreed

Gemeenten maken niet of nauwelijks gebruik van derivaten ter beperking van de renterisico’s bij financieringen. Slechts twee van de 56 gemeenten met meer dan 50.000 inwoners gebruiken momenteel derivaten, zo schrijft minister Zalm van Financien in een brief aan de Tweede Kamer. Medio mei had de Kamer verzocht om een overzicht van het derivatengebruik door gemeenten. Derivaten zijn omstreden sinds een aantal corporaties hiermee veel geld hebben verloren. In een circulaire is gemeenten ‘prudent’ om te gaan met dit instrument.

Dat doen de gemeenten. Het merendeel doet niet in derivaten en is dat ook in de toekomst niet van plan. Behalve de twee die al derivaten gebruiken, overwegen slechts acht andere gemeenten om in de toekomst ‘eventueel’ gebruik te gaan maken van derivaten. Deze acht denken hierbij aan afdekking of beperking van renterisico’s. Specifiek genoemd wordt het wegnemen van risico’s ten aanzien van de hoogte van de rente voor de zekere lange financieringsbehoefte op korte termijn. Van de tien grootste steden maakt er niet een gebruik van derivaten. Negen van deze tien zijn evenmin van plan om op korte termijn derivaten in te gaan zet- ten; de tiende “sluit een gebruik van derivaten in de toekomst niet uit”.

Reageer op dit artikel