nieuws

Flexi

bouwbreed

Flexibilisering lijkt het tovermiddel voor de economie en de arbeidsverhoudingen van de jaren ’90 te worden. Een inleiding of advies zonder flexigevoel telt niet mee op dit moment.

Gelukkig hebben we een overheid die handig op dit flexigevoel inspeelt en op een flexibele wijze dereguleert. Nou betekent dereguleren in gewoon Nederlands gewoon bezuinigen en afwentelen.

Onder het mom van meer markt en minder regels voldoet de overheid in elk geval aan de flexibehoeften van velen. In het verlengde daarvan koesteren veel ondernemers het begrip flexibilisering als nooit te voren. Zo stelde voorman Weitenberg van de VGBouw in Bouwvisie een tijdje terug met tevredenheid vast dat het ‘s-avonds druk is op de autobaan. Geen huiswaarts kerende verjaarsvisite maar allerlei mensen die op weg zijn voor hun werk. Mensen die werken aan de weg of op weg zijn naar een tevreden klant. Het zijn voorbeelden van onze 24-uurs economie.

Van wegenbouwer tot bloementransporteur je ziet ze allemaal overdag en in de nachtelijke uren. En hoe zit het nou met de werknemers en hun flexigevoel? Zij werken hard en flexi. En wat belangrijker is zij denken mee en maken afspraken over een proef met jaarmodellen in de grond weg- en waterbouwsector. Het jaarmodel heeft trouwens niets te maken met het ontwerp van een auto of wals maar wel met werktijden. Op jaarbasis sta je als werknemer op de loonlijst voor een aantal uren en dagen. Bij de proef met het jaarmodel werk je meer in het hoogseizoen en minder in het laagseizoen als het koud is. De bouwwerkgevers willen net zoals de overheid af van overbodige regels. De collectieve arbeidsovereenkomsten in de bouw moeten hoognodig anders ingericht worden. Zij willen een cao met A-bepalingen voor iedereen in de bouwnijverheid en daaronder nog een per branche met B-bepalingen. Die te zijn goed voor flexibel maatwerk.

Op hetzelfde moment dacht ik toch eens kijken hoe flexi de huidige bouw-cao nu eigenlijk is. Je hoort nogal eens klagen dat het boekje te dik is en teveel regels bevat. Met een omvang van 160 pagina’s is het nog lang geen roman. En lang niet elke pagina is volledig benut. Het is meer een boekje dat in drie delen uiteenvalt. De eigenlijke cao bevat 50 bepalingen verdeeld over 19 hoofdstukken en 65 pagina’s. Daarin staan de afspraken over lonen, werktijden, vakantie, functie-indeling tot en met dispensatie in bepaling nummer 50. De overige 100 pagina’s valt uiteen in twee delen met bijlagen en protocollen. Zo’n protocol kun je vergelijken met een goed voornemen dat je uitvoert afhankelijk van je flexigevoel van dat moment. Ik heb de trefwoordenlijst er op nageslagen of de flexiwerker al voorkomt in de bouw-cao. Niet letterlijk maar toch biedt de huidige cao al tal van mogelijkheden om flexi te ondernemen en te werken. Enkele voorbeelden. De cao spreekt over een werkweek van standaard 40 uur en er zijn 24 roostervrije dagen (samen goed voor 36 uur). Verderop lees ik dat reis- en werktijd per dag niet meer mogen bedragen dan 11,5 uur. In de wegenbouw wordt gesproken over verschoven werktijden. Bij kust- en oeverwerken is de tijd iets ruimer gesteld van zes tot zes op een dag. Net zoals het tijwerk zal dit wel iets van doen hebben met eb en vloed.

De cao noemt overwerk en vergoedingen en toeslagen voor verschoven werktijden in de wegenbouw en bij tijwerk. Verderop kom ik de ploegendienst tegen en beloning bij nachtwerk en zelfs de deeltijdarbeid is in de cao al geregeld. Het staat er allemaal zwart op wit. De indruk blijft dat die bouw in zijn Collectieve Arbeidsovereenkomst al behoorlijk flexi in elkaar zit. Maar naast flexibilisering en deregulering worden nog enkele thema’s vaak genoemd. Wat te denken van individualisering informatisering en internationalisering. Toevalligerwijs drie begrippen die met een I beginnen. Hoe zou het nou met deze drie I’s gaan in de bouw van 1996?

Individualisering verhoudt zich niet met teamwerk waarom de bouw vraagt. Met de informatisering van de bouworganisatie is het nog maar povertjes gesteld. En er wordt nog heel weinig internationaal gedacht en gewerkt in de Nederlandse bouw.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels