nieuws

Fiscus benadeelt grote bouwers met exorbitante WKA-aanslagen

bouwbreed

De Fiscus voert navorderingen op grond van de Wet ketenaansprakelijkheid excessief hoog op. Grote bouwers krijgen met enige regelmaat WKA-claims aan hun broek die in geen verhouding meer staan tot het vergrijp van hun onderaannemers. VG Bouw is het beu en tracht de staatssecretaris van Financien zover te krijgen daar paal en perk aan te stellen.

“De Wet ketenaansprakelijkheid (WKA) functioneert niet goed. Hoe is mogelijk dat een claim op het eind van het WKA-traject kan zijn opgelopen tot soms tientallen miljoen guldens hoger dan het vergrijp?”, vraagt P.H. van Kan, voorzitter van de WKA-werkgroep VG Bouw zich hardop af. “We zijn als grootbedrijven best bereid om aansprakelijkstellingen van Fiscus, GAK of SFB reeel te beoordelen, maar die moeten dan wel in verhouding staan tot gelede schade. Daarnaast hanteert elke Belastingeenheid andere normen en uitgangspunten. Er is geen standaard. In overleg met het ministerie van Financien ijveren we als VG Bouw voor het komen tot voor elke eenheid dezelfde uitgangspunten.”

Voor VG Bouw deed de ‘Hermse Groep-affaire’ de druppel overlopen. Deze installateur/constructeur uit Berkel en Rodenrijs ging failliet, nadat de Fiscus en GAK een naheffing/boete hadden opgelegd van in totaal f. 48,3 miljoen, waarvan f. 36 miljoen de Fiscus betrof en de rest de bedrijfsvereniging. In de zaak die begin deze week in Rotterdam daarover diende, had dit bedrijf volgens het openbaar ministerie zich schuldig gemaaktaan het niet-afdragen van belasting en werkgeverspremies voor een bedrag van f. 5,8 miljoen. De 55-jarige, voormalige eigenaar van de Hermse Groep erkende tegenover rechtbankvoorzitter mr. C. van Nunnikhoven dat in zijn bedrijf onregelmatigheden plaatsvonden. Een deel van het personeel werkte zwart. Gaten die daardoor ontstonden in de boekhouding vulde men op met vervalste facturen voor geleverde en ontvangen materialen en diensten.

Grote verbazing

In het kader van de WKA en door het faillissement van de Hermse-bedrijven is het boetebedrag van f. 48,3 miljoen doorgeschoven naar een groot aantal hoofdaannemers, zoals Volker Stevin, Hollandsche Beton Groep, Boskalis Westminster en NBM-Amstelland. Tot verbazing van deze en andere grootbedrijven was de totale aansprakelijkheidsstelling opgelopen tot f. 76 miljoen, waarvan overigens een klein gedeelte bij bovenvermelde bedrijven en wel f. 6,8 miljoen. Daar komt overigens nog een miljoenenclaim bij van de bedrijfsvereniging voor niet betaalde sociale premies.

Voor de grote aannemers was de excessieve vermeerdering aanleiding om VGBouw in te schakelen. Van Kan: “Ons werk is niet alleen het uitgeven van preventieve richtlijnen over de WKA. In de zaak Hermse is alles door ons gebundeld en ben ik als getuidedeskundige gehoord. We worden bijgestaan door de adviseurs van het belastingadvieskantoor Paardekooper en Hoffman. We zijn van mening dat er grove rekenfouten zijn gemaakt door de Belastingdienst Rijswijk en het GAK. Deze laatste instelling heeft al aangegeven opnieuw deze zaak te gaan doorrekenen. Nee, de aanslagen zijn fors overtrokken.”

Voor VGBouw viel deze zaak toevallig samen met een onderzoek over het functioneren van de WKA. Het praktijkvoorbeeld Hermse werd dan ook gretig meegenomen door de VGBouw-werkgroep. Van Kan denkt na de zomer klaar te zijn.

Hoge Raad

Een antwoord krijgen op de vraag hoe de aanslag in het zaak Hermse kan oplopen tot tientallen miljoenen guldens is niet makkelijk. De Rotterdamse persofficier verwijst naar de Belastingdienst die voor het ter perse gaan geen antwoord kan geven. Volgens Van Kan is het bedrag van f. 36 miljoen vermeerderd door weer een boete en de totale loonheffing met vier te vermenigvuldigen. Duidelijk is dat de Hermse-affaire tot een principezaak wordt verheven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels