nieuws

Fileleed met name voor bedrijven onaanvaardbaar Samenwerking moet regio A’dam bereikbaar houden

bouwbreed

Samenwerking tussen landelijke, provinciale en lokale overheid en het bedrijfsleven moet er voor zorgen dat de Amsterdamse regio bereikbaar blijft. De verkeersstromen rond de hoofdstad worden met de dag dikker. Het duurt niet lang meer voordat belangrijke activiteiten rond het havengebied en Aalsmeer zullen stagneren. Tijd dus om de handen ineen te slaan.

Een dergelijke sfeer was te proeven op de bereikbaarheidsmanifestatie ‘Hou de Noordvleugel in beweging’, die gisteren in de RAI in Amsterdam werd gehouden. Minister Jorritsma, ROA-voorzitter Patijn, Commissaris van de Koningin Van Kemenade en voorzitter Testa van de Amsterdamse Kamer van Koophandel gaven er acte de presence en discussieerden over de vraag hoe de congestie moet worden aangepakt.

Duidelijk werd dat er een flink aantal maatregelen nodig is om het tij te keren. Zoals de aanleg van infrastructuur, waartoe Jorritsma bereid bleek flink in de buidel te tasten. Een aantal poen wordt versneld uitgevoerd om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, zoals bij Amsterdam-Zuidoost de aansluiting van de A9 op de A2. De aansluiting van Alkmaar op de A9 wordt eveneens verbeterd, terwijl de sneltram naar Amstelveen wordt doorgetrokken naar Westdijk.

Bedrijfsleven

Daarnaast zal met name het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage moeten leveren. Jorritsma zei graag een experiment van de grond te zien komen met een groot aantal bedrijven dat in een gebied gezamenlijk afspraken maakt over spreiding van werktijden. “Zoals bekend doen de files zich maar een aantal uren per dag voor. Wanneer tussen een aantal ondernemingen op hetzelfde bedrijventerrein een afspraak wordt gemaakt dat het ene bedrijf om zeven en het andere om negen uur begint is er weer wat gewonnen.”

Alle deelnemers aan de manifestatie benadrukten de noodzaak de doorstroming van het autoverkeer zo snel mogelijk te verbeteren. Daarnaast moet het openbaar vervoer via weg en rail worden gestimuleerd, zodat mensen vaker hun auto laten staan.

Openbaar vervoer

Patijn pleitte voor versnelling van de ambtelijke procedures en financiele steun van de overheid voor de uitbreiding van het openbaar vervoer. Jorritsma zegde toe de vervoersgroei te honoreren. Daarbij merkte ze op dat de plannen dan wel gereed moeten zijn als het geld er eenmaal is.

Van Kemenade benadrukte de noodzaak van nauwe samenwerking tussen de verschillende overheden en het bedrijfsleven.

Afgesproken is dat regionale bestuurders in december de voortgang bespreken van de activiteiten die de bereikbaarheid verbeteren. Volgend jaar op 4 juni gaat de minister van Verkeer en Waterstaat opnieuw met de partners om de tafel zitten.

Jorritsma komt met extra geld voor Zuidtangent

Minister Jorritsma heeft op de manifestatie over de bereikbaarheid van Amsterdam f. 160 miljoen gulden extra toegezegd voor de zogenoemde Zuidtangent, de snelle busverbinding tussen Haarlem en Schiphol.

Voor de aanleg van de vrije busbaan, waarmee in 1994 een begin werd gemaakt, was nog een tekort van f. 170 miljoen. De overige f. 10 miljoen gulden moet uit de regio komen, aldus Jorritsma. De totale kosten van de het po bedragen f. 800 miljoen. De Zuidtangent, die van IJmuiden via Haarlem, Schiphol naar Weesp loopt, moet in 2010 gereed zijn.

Reageer op dit artikel