nieuws

EU-meevaller voor Nederland

bouwbreed

Nederland krijgt f. 900 miljoen terug van de Europese Unie. Dit geld komt uit de overschotten op het budget voor 1995. Brussel gaf vorig jaar ruim f. 19,1 miljard minder uit dan verwacht. Dat geld vloeit terug naar de staatskassen van de vijftien lidstaten via kortingen op de bijdragen voor dit jaar.

Begin dit jaar was al duidelijk dat Den Haag een flinke terugbetaling kon verwachten. Minister Zalm rekende in ieder geval op een teruggave van f. 300 miljoen aan landbouwgelden over 1995.

Met collega’s van vijf andere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, voorkwam hij in maart dat de meevallers op de Europese landbouwbegroting, de grootste kostenpost in de EU, gebruikt zouden worden voor andere poen. De Europese Commissie wilde het geld graag benutten voor werkgelegenheid, onderzoek en grote infrastructurele werken, de zogeheten Transeuropese netwerken (TEN’s).

Reageer op dit artikel