nieuws

Energiebesparing in oosten Europa oogst succes

bouwbreed

Directe samenwerking met plaatselijke partijen bevordert de snelle toepassing van energiezuinige technieken in oost Europa. Eenmaal ingevoerd brengt deze aanpak een aanzienlijke energiebesparing teweeg. Niet alle activiteiten vergen volgens M. Poolen van de Novem hoge investeringen. Energiezuinig gedrag bijvoorbeeld verlaagt de rekening.

De Novem beheert de Phare-gelden die ‘Brussel’ uitgeeft voor energiebesparing in oostelijk Europa.

De Deense gemeente Aarhus en de Duitse gemeente Kiel voerden in een school in Tallin, Estland energiebesparende maatregelen uit. Die verminderden volgens Poolen in een jaar het energieverbruik met zo’n 40 %. Beide gemeenten nemen in een vervolgpo andere scholen in Tallin onder handen. Voor de realisatie werd samengewerkt met plaatselijke deskundigen. Het technische niveau sloot in grote lijnen aan op de westerse kennis van zaken. De grootste problemen rezen rond de inkoop van de materialen. Zo stamde het dubbele vensterglas uit inmiddels verdwenen Sovjetproduktie wat nabestelling van vervangende onderdelen onmogelijk maakte. Alternatieven bleken niet te passen.

Onderhoud

De school in Tallin verkeerde volgens Poolen in een uitermate slechte staat van onderhoud. In het dak zaten lekken, kozijnen vertoonden gaten en van het dubbele glas was soms maar de helft overgebleven. Als gevolg daarvan kwam de temperatuur in de klaslokalen tijdens de winter doorgaans niet hoger dan 6 graden Celsius. Het personeel kon weinig meer doen dan de lestijden drastisch in te korten. Het dichten van het lekkende dak verminderde het energieverbruik met zo’n 15 %. Ongeveer een derde van het schoolgebouw kreeg een energiezuinige verlichting uit plaatselijke produktie. De terugverdientijd van deze voorziening beloopt tien jaar.

Niet alle maatregelen vergen grote uitgaven. Een goede organisatie die toeziet op het energieverbruik verlaagt in niet onbelangrijke mate de rekening. Te denken valt volgens Poolen aan het invoeren van een nachtstand zodat het gebouw niet doorlopend op volle kracht wordt verwarmt. Het aanbrengen van warmtemeters vergroot het inzicht in het verbruik. Voorheen werd per kubieke meter te verwarmen ruimte betaald. In de afgelopen jaren werd de energieprijs in Estland enkele malen fors verhoogd. Voor volgend jaar ligt een aanmerkelijke verhoging van de elektraprijs in het verschiet.

Reageer op dit artikel