nieuws

Economische groei trekt aan tot 3%

bouwbreed

De economische groei in 1997 trekt aan tot 3 procent. Dat is een half procent meer dan eerder dit jaar nog werd geraamd. Voor 1996 blijft de groeiraming gehandhaafd op 2 procent. Dat blijkt uit nog vertrouwelijke cijfers van het Centraal Planbureau, die dienen als basis voor de begrotingsvoorbereiding voor het volgend jaar.

Uit de cijfers blijkt dat ondanks de meevallende groei de koopkracht volgend jaar iets meer onder druk komt te staan. Het koopkrachtverlies voor de minima en modaal komt uit op 1 procent, een kwart procent meer dan begin dit jaar nog werd geraamd.

Het koopkrachtverlies wordt vooral veroorzaakt door de noodzaak om de oplopende tekorten bij de sociale fondsen versneld in te lopen. Dit brengt hogere premies met zich mee.

Als de inhaaloperatie over meer jaren wordt uitgesmeerd, resulteert een stabiel koopkrachtbeeld. In deze variant wordt het echter moeilijker om begin 1998 te voldoen aan de eisen voor toetreding tot de de Economische en Monetaire Unie, omdat de tekorten van de sociale fondsen meetellen voor het totale overheidstekort.

Het CPB verwacht verder dat de werkgelegenheid iets aantrekt. Volgend jaar komen er 90.000 banen bij, dit is ongeveer 10.000 meer dan eerder werd verwacht. Ook de inflatie loopt op. De rekenmeesters van het kabinet gaan voor 1997 uit van een inflatiepercentage van 2,75.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels