nieuws

Duitsland helpt Nederland met vervoeren

bouwbreed

Nederland en Duitsland hechten groot belang aan goede verbindingen tussen oost en west. De Bondsrepubliek verbetert vooral de infrastructuur in het oostelijke deel van de west-oost-corridor. Daarvan profiteert ook het westen van Duitsland en Nederland. Deze feiten staan haaks op geruchten dat Duitsland tegen de west-oost-corridor zou zijn.

Als antwoord op Kamervragen van de VVD zei minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat dat Nederland en de Bondsrepubliek regelmatig overleg voeren over de aanleg en verbetering van grensoverschrijdend infrastructuur. Daaronder valt ook de realisatie van het Trans-Europese Net.

In 1992 leverde dat een overeenkomst voor de spoorlijnen op. Deze waarborgt de aansluiting van de Nederlandse corridors op het Duitse net. Aanvullend bewijs voor de goede verstandhouding biedt de treinshuttle Twente-Poznan. Wel toont de Duitse regering nog weinig interesse voor de aanleg van het Twente-Mittelland-kanaal.

Onderzoek toonde weliswaar een kostenbesparing voor het bestaande vervoer over water aan maar de huidige vervoersprognoses leveren een negatieve kosten/batenverhouding aan. In 1999 wordt opnieuw bezien of dit kanaal een plaats kan krijgen in het Trans-Europese Net voor de binnenvaart. Nederland en Duitsland besloten dat bij de vaststelling van het gemeenschappelijke standpunt van de Transportraad.

Reageer op dit artikel