nieuws

‘Dubieuze praktijken’ brengen corporaties in grote problemen

bouwbreed Premium

De overheid moet er op toezien dat woningcorporaties hun financiele middelen goed besteden. Zo moet worden voorkomen dat corporaties overgaan tot “dubieuze praktijken”, die hen in “grote financiele problemen” brengen. De ‘verzelfstandiging’ van de corporaties wekt de schijn dat ze naar eigen goeddunken ke handelen, echter “het Rijk bepaalt bijvoorbeeld nog steeds de grenzen voor de huurverhogingen en het huursubsidiebeleid”.

Dit zegt Peter Korzelius, voorzitter van de Algemene Woningbouwvereniging Amsterdam(AWVA), in het jaarbericht van de corporatie. “Met het terugdringen van de financiele bemoeienis van de overheid zijn de banden met de corporaties grotendeels doorgesneden. Dat is natuurlijk een schijnzelfstandigheid, want het Rijk bepaalt bijvoorbeeld nog steeds de grenzen voor de huurverhoging en het huursubsidiebeleid.”

Volgens Korzelius kiezen verschillende belanghebbenden voor grotere controle door de overheid. Hij verwijt sommige kleine corporaties buiten hun boekje te zijn gegaan. “Onhandig treasurymanagement en dubieuze praktijken brachten hen in grote financiele problemen. Dit heeft bijgedragen tot een negatieve beeldvorming van de hele sector en dat is een zorgelijke ontwikkeling”, aldus Korzelius.

Huurbeleid

In het jaarbericht beklaagt de AWVA zich over het wegvallen van overheidssubsidies.”er moet steeds meer onrendabel worden geinvesteerd om de huren betaalbaar te houden”, aldus het jaarverslag. Ton de Roode, de directeur van de corporatie, maakt zich ernstig zorgen over de financiering van de sociale nieuwbouw. “De corporaties investeren nu maximaal in deze stad. Dat blijft nodig omdat er in Amsterdam nog altijd behoefte bestaat aan betaalbare woningen”, aldus de Roode. “Maar deze stad heeft meer nodig dan die paar stuivers van de corporaties. Wij vinden dat we dat geld niet bij de zittende huurder moeten halen, dus blijven we bij ons gematigde huurbeleid.” Indien de overheid toch hogere huren wil, dan moet objectsubsidies opnieuw worden ingevoerd.

Doorstroming

In het jaarverslag dat onlangs verscheen meldt de corporatie dat de bouw van sociale huurwoningen in het gedrang komt. Doordat de corporaties niet voldoende geld hebben, ligt nieuwbouw voor de ‘primaire groep’ voor het grootste deel buiten het bereik. Door dure huizen te bouwen en doorstroming te bevorderen, probeert de corporatie toch te voldoen aan de woningbehoeften van mensen met een laag inkomen.

Overigens zijn in 1995 134 nieuwbouwwoningen opgeleverd en heeft de corporatie verschillende bouwplannen voor de nabije toekomst. Zo worden nog dit jaar panden opgeleverd in Osdorp, de Staatsliedenbuurt en stadsdeel Oost. Voorbereidingen zijn aan de gang voor bouwpoen in de stadsdelen Noord en Oud-West en in de Middelveldsche Akerpolder.

Reageer op dit artikel