nieuws

Directie Duivenvoorde: Prijzen onverantwoord laag Moordende concurrentie bij kleine baggerwerken

bouwbreed

De concurrentie tussen bedrijven die kleine baggerwerken uitvoeren of in onderaanneming laten uitvoeren is moordend. Bij openbare aanbestedingen is het aantal inschrijvers hoog en de prijs, die er tenslotte uitkomt, onverantwoord laag.

Leen en Jan Duivenvoorde van de Firma C.J. Duivenvoorde en Zn voelen de gevolgen van deze situatie letterlijk aan den lijve. Toen wij hen opzochten op hun bedrijf aan de Luchterweg in Noordwijkerhout waren ze hard in de weer met een in aanbouw zijnde zuiger. Ze hebben er beslist geen hekel aan zelf vuile handen te maken maar het kan ook niet anders. Ze ke zich eenvoudig niet permitteren in hun directiekantoor te zitten en vandaar uit aan hun mensen leiding te geven. Nee, er moet zelf hard worden meegewerkt. Eenmaal binnen vertellen de broers van hun jongste ervaring bij een aanbesteding: “Het ging om een werk van zo tussen de 30.000 en 40.000 m3 bagger. Er waren 29 inschrijvers, een aantal dat op zich zelf al niet bevorderlijk is voor een redelijk prijsniveau. Het werk ging weg voor nog geen zes ton en het verschil tussen de hoogste en de laagste was vijf ton. De hoogste zat ergens boven het miljoen. Dat ke wij geen gezonde situatie noemen.” Daarbij komt dat door de steeds strenger worden milieu- en arbo-eisen en het machinepark voortdurend moet worden aangepast. “Je zult begrijpen dat een en ander de winst behoorlijk drukt.” Duivenvoorde neemt niet alle baggerwerk zelf aan; het is nogal eens onderdeel van een groter po met bijvoorbeeld bosbouw, oeverbescherming, enz., waarbij de firma uit Noordwijkerhout alleen het baggeren in onderaanneming uitvoert. “Dat verandert niet aan de situatie. Als de prijs voor de hoofdaannemer slecht is blijft er voor de onderaannemer ook minder over.” Dat het met de firma Duivenvoorde toch, zoals Leen en Jan zeggen, ‘redelijk gaat’ is behalve aan het feit dat de beide broers zelf de handen uit de mouwen steken aan het ‘randwerk’ , zoals het leggen van rioleringen, het straatwerk, het maken van beschoeiingen en van bouwputten. “Dit soort werk moeten we erbij hebben maar baggerwerk en zandwinning blijven de hoofdzaak.” In de eerste plaats gebeurt dat in eigen land. Zo wint Duivenvoorde zand voor de eigenaar van een put in Varseveld, er worden sloten en vaarten uitgebaggerd en in Purmerend werd een afwateringskanaal gegraven. De zuigers worden in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd. Omdat de broers zelf een effectief transportsysteem hebben ontwikkeld om de vijf zuigers te verplaatsen kan de firma tegen concurrerende tarieven ook in het buitenland werken. “Dat betekent vaak lange dagen maken en geruime tijd van huis zijn, maar het betekent ook werk.” In Duitsland heeft Duivenvoorde bijvoorbeeld 350.000 m3 zand gewonnen voor de aanleg van een rondweg en er werd ook een project voor grindwinning aangenomen. “Soms hebben we ook een speciale klus. Zo moest er in Bochum voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie een bouwput worden gemaakt van 20 bij 10 meter. De put moest negen meter diep worden. Voor dat doel hebben we een speciaal zuigertje moeten bouwen. Dat vereiste wel het nodige denkwerk, maar het is ons gelukt…”

Een van de door de firma Duivenvoorde zelf ontwikkelde zandzuiger in actie.

Voor het maken van deze put in Bochum moest Duivenvoorde een speciaal zuigertje ontwikkelen.

Leen en Jan Duivenvoorde aarzelen niet bijzondere klussen aan te pakken als er wat mee kan worden verdiend. Hier wordt een kas van het ene terrein over een sloot naar een ander terrein getransporteerd.

Baggerwerk hoofdzaak bij gouden firma Duivenvoorde

De basis van de firma Duivenvoorde ligt in de bollenteelt. Vader Cees had een zaak in die sector maar door een aantal tegenslagen moest hij bij een bedrijf gaan werken die machines ontwikkelde om bollenvelden om te spuiten, zodat de goede grond aan de oppervlakte kwam. Na een paar jaar vond hij dat hij lang genoeg in loondienst was geweest: Vijftig jaar geleden begon hij weer een zaak: samen met een compagnon bouwde hij een zuiger speciaal ingericht voor het ‘bollenwerk’. Vijf jaar later gingen de wegen uiteen, Cees Duivenvoorde ging alleen verder. Zo langzamerhand nam hij ook werken in de bouw aan, zoals het egaliseren van wegen en straten. Leen en Jan, die vanaf 1964 met vader meededen, namen het bedrijf in 1971 over toen de oprichter overleed. Het werk in de bollen bleef tot een jaar of zes geleden een van de activiteiten van de firma, maar toen dat werk niet meer nodig was gingen de gebroeders zich geheel op het gww-werk richten, zoals het uitbaggeren van sloten, het winnen van zand. Naast dit werk voert de firma onder meer straatwerk uit, legt rioleringen en maakt beschoeiingen. De firma heeft op het ogenblik vijf personeelsleden. Het vijftigjarig bestaan van het bedrijf wordt vandaag gevierd met een receptie tussen 16.00 uur en 18.00 uur op het terrein aan de Luchterweg in Noordwijkerhout.

Reageer op dit artikel