nieuws

Den Haag wil tunnel door duinpark persen

bouwbreed

Den Haag wil voor de aanleg van de Noordelijke Randweg een tunneldeel door middel van de doorperstechniek realiseren. Deze techniek verdient de voorkeur boven het boren van een tunnel. De doorperstechniek heeft slechts een kleine bouwput nodig en is goedkoper dan boormethoden. Een geboorde tunnel zou namelijk f. 242 miljoen gaan kosten.

Dit stelt de Haagse wethouder van verkeer en vervoer, H.J. Meijer, in een brief aan de raadscommissie.

De VVD-wethouder wil door middel van de doorperstechniek een tunneldeel onder het Hubertusduin realiseren. Dit is noodzakelijk voor het afronden van het zogenoemde hoefijzer rond de residentie. Het gaat hierbij om het traject dat de A4 bij Leidschendam verbindt met de A44 bij Wassenaar en via de verdubbelde Landscheidingsweg naar Scheveningen doorloopt.

Over de aanleg van dit deel wordt al jaren gesteggeld. Met name de Haagse buurgemeente Voorburg heeft zich tot voor kort met hand en tand tegen de aanleg van de Noordelijke Randweg Haagse Regio verzet. Pas in 1994 kwam het definitieve besluit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de aanleg van de Randweg als onderdeel van de toekomstige Rijksweg 14.

Tunnel

Voor de realisering van het resterende Haagse deel van de weg heeft Den Haag f. 120 miljoen gekregen. In dit bedrag wordt weliswaar uitgegaan van een tunnel door het Hubertusduin maar aanleg ervan betekent dat het park moet worden afgegraven met alle gevolgen van dien.

In opdracht van de gemeente heeft een combinatie van Berenschot Osborne, ir. V.L. Molenaar, Raadgevend Ingenieur gespecialiseerd in ondergronds bouwen en Tunnel Engineering Consultants zich over andere mogelijkheden gebogen.

Volgens de onderzoekers is de aanleg van een geboorde tunnel niet te realiseren. “De kosten zouden rond de f. 243 miljoen uitkomen”, zo ligt Louis Eggen, poleider voor de Noordelijke Randweg desgevraagd toe. “Voor alleen al het stuk Hubertusduin moet een boor worden gemaakt. Daarnaast geeft het toch schade aan het duin.”

De onderzoekers, Eggen en ook verantwoordelijk wethouder Meijer zien meer iets in de realisering van een 350 meter lange tunnel door middel van de doorperstechniek. Hierbij worden smalle tunnels naast elkaar geperst waarna vervolgens ondergronds de tunnel verder wordt aangelegd. Bovengronds leidt dit tot relatief bescheiden bouwactiviteiten. Naar schatting kost de aanleg van de tunnel zo’n f. 40 miljoen extra.

Onderzoek

Meijer wil deze tunnelvariant nu samen met het Centrum Ondergronds Bouwen verder onderzoeken. “Dan zullen ook de daadwerkelijke kosten duidelijk worden”, aldus Eggen.

Voor de meerkosten zal Den Haag een beroep op het Rijk doen. “We zeggen nadrukkelijk het Rijk omdat we hopen dat naast Verkeer en Waterstaat ook het ministerie van Economische Zaken in het kader van de innovatieve uitstraling van het po hier geld voor over heeft.”

Mocht de gemeenteraad met het voorstel akkoord gaan dan moet het onderzoek begin 1997 zijn afgerond.

Reageer op dit artikel