nieuws

Commissie bepleit maatregelen tegen geluidhinder Schiphol

bouwbreed

De Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS) dringt bij minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat aan op maatregelen tegen de overschrijding van de geluidszone bij Schiphol. CGS draagt in een advies twee oplossingen aan: uitbreiding van de geluidszone of beperking van het aantal nachtvluchten.

Schiphol kan dit jaar niet volledig voldoen aan de zogenoemde geluidszone, waarvoor momenteel een proefperiode geldt en die in 1997 wettelijk van kracht is. CGS bestempelde de overschrijding eerder dit jaar al als onaanvaardbaar. Jorritsma vroeg hierop om een verbeterd plan van Schiphol om de geluidsbelasting door vliegtuigen dit jaar binnen de gestelde grenzen te houden. Dat is volgens de luchthaven echter onmogelijk. Bovendien wijst Schiphol er op dat het totale aantal geluidsbelaste woningen wel aanzienlijk is verminderd.

De CGS wijst Jorritsma er op dat ze de keus heeft om de naleving van de geluidsgrenzen met wettelijke middelen af te dwingen, of de omvang van de zones opnieuw in de Tweede Kamer aan de orde te stellen. Beperking van het aantal nachtvluchten heeft directe economische gevolgen, vaststelling van een een grotere nachtzone brengt isolatie van meer woningen met zich mee. Jorritsma brengt naar verwachting begin volgende week haar standpunt naar buiten over de overschrijding van de geluidgrenzen.

Reageer op dit artikel