nieuws

Brabant op zoek naar duurzaam energiesysteem

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant laat een onderzoek instellen naar de mogelijkheden van een duurzaam energiesysteem. Om daar meer zicht op te krijgen gaat het Centrum voor energiebesparing en schone technologie uit Delft twee scenario’s uitwerken die ieder voor zich aangeven hoe het er over vijftig jaar kan uitzien.

Het ene gaat uit van een volledig gebruik van duurzame energiebronnen. Het tweede is gebaseerd op het gebruik van fossiele brandstoffen, gecombineerd met de opslag van kooldioxide. Een stuurgroep onder leiding van drs. E. Nijpels, voorzitter van de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuur Fonds en oud-burgemeester van Breda, begeleidt het po.

De opstellers van de toekomstvisies zijn van plan de komende maanden overleg te voeren met tal van organisaties en instellingen. Daarna worden concept-actieplannen besproken met vertegenwoordigers van onder meer de industrie, verkeer en vervoer, de bouwnijverheid, de landbouw, de dienstverlenende sector en de energiebedrijven. De presentatie van het eindrapport is eind dit jaar.

Reageer op dit artikel