nieuws

Brabant geeft Budel zink enig respijt

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant zet zinkfabriek Budel Zink niet meteen voor het blok door nu al aan te kondigen dat er niet valt te tornen aan eerder gemaakte afspraken. Dat is het resultaat van overleg tussen milieugedeputeerde drs. L. Verheijen en directeur W. de Graaff van het Budelse bedrijf.

Het voortbestaan van de zinkfabriek is opnieuw in gevaar. De Australische CRA-mijn is namelijk niet in staat om tijdig schoon erts te leveren. Komt die grondstof niet beschikbaar, dan moet de fabriek volgens het huidige contract met de provincie en het ministerie van VROM, de produktie staken. Uiterlijk 30 juni zal daar uitsluitsel over komen.

Maar zelfs als de mijn er uiteindelijk komt, lukt het volgens De Graaff niet om het nieuwe erts voor medio 1998 aan te voeren. Daarom heeft hij bij de provincie en het Rijk uitstel gevraagd.

Gedeputeerde Verheijen wil daar op dit moment nog geen uitspraak over doen. Hij wil eerst afwachten hoe de Australische beslissing op 30 juni uitpakt. “Daarna bepalen wij ons standpunt. Ondertussen moet het bedrijf de opslag van jarosiet in de bekkens maximaal benutten. De aanleg van een nieuw, vijfde bekken (voor de opslag van het jarosiet) is absoluut niet aan de orde”, aldus Verheijen.

Reageer op dit artikel