nieuws

Bouw wacht ongunstig tij

bouwbreed

De bouw- en toeleverende bedrijven ontwikkelen zich tot aan 2001 minder goed. De groei blijft beperkt tot 1%. De cementsector moet met een stagnatie rekenen. Dit meldt een studie dat het Nederlands Economisch Instituut opstelde met de partners uit het European Economic Research and Advisory Consortium. Het Nederlandse Bruto Nationaal Produkt stijgt volgens deze gegevens in de komende vijf jaar met jaarlijks 2,4%.

Dat is iets meer dan het Europese gemiddelde van 2,3%. De Nederlandse groei hangt vooral samen met een verdere toename van de investeringen. Tot aan 2001 nemen die jaarlijks met 3,6% toe tegen 0,2% in de periode 1990-1994. De Nederlandse inflatie blijft vergeleken met de andere EU-lidstaten gunstig. Tot aan 2001 doet zich een jaarlijkse stijging van 1,7% voor. Het Europees gemiddelde bedraagt 2,3%.

Reageer op dit artikel