nieuws

Boete van f. 75.000 geeist tegen NS-dochter Electrorail

bouwbreed Premium

Het NS-dochterbedrijf Electrorail moet f. 75.000 boete betalen wegens “volstrekt onverantwoord en beneden de maat ondeskundig werken met hoogspanningsleidingen”. Dit heeft officier van justitie mr. A. Fransen gisteren geeist bij de rechtbank in Amsterdam.

Het bedrijf zou onvoldoende opgeleid en ondeskundig personeel hebben laten werken aan kabels waarop meer dan 1200 volt spanning stond. Hierdoor zouden de laatste jaren meer en minder ernstige ongelukken zijn gebeurd. Tot nog toe kon het NS-dochterbedrijf het met justitie via schikkingen van rond de f. 20.000 per ongeval op een akkoordje gooien. Maar nu is de maat vol, aldus Fransen.

Directe aanleiding tot de strafzaak was een ongeluk eind 1994. Een man raakte toen bij werk aan een hoogspanningskabel bij een Amsterdams station ernstig gewond toen hij onder stroom kwam te staan. De man was, volgens eigen zeggen, totaal ondeskundig voor dit werk, had geen ervaring en evenmin had zijn baas hem gewezen op de gevaren.

Electrorail erkent dat bij tijd en wijle ondeskundige mensen aan de hoogspanningsleidingen werken. Het eigen personeel wordt opgeleid, maar er worden ook tientallen extra mensen ingeschakeld die via andere maatschappijen zijn ingehuurd. Die krijgen geen opleiding, maar worden in de praktijk onderricht. Hoewel de eigen veiligheidsrichtlijnen van Electrorail en de NS daarmee nageleefd worden, is dat wel in strijd met de landelijke wetten en regels. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak.

Reageer op dit artikel