nieuws

Betaling uitzendkrachten moet in bouwcao komen

bouwbreed

Als werkgevers blijven weigeren een verantwoorde regeling overeen te komen voor uitzendkrachten voor de bouw, moet het uitzendverbod maar gewoon gehandhaafd blijven. Dat is het oordeel van de kaderleden van de bouwbond FNV in het district Zuid-Holland. Onder meer dit standpunt brengen zij in bij de besprekingen over nieuwe cao-eisen.

Het kabinet wil op 1 januari 1998 het uitzendverbod voor de bouw schrappen. Op basis van het zogeheten Flex-akkoord van de Stichting van de Arbeid, dat door het kabinet is overgenomen, is het mogelijk om voor de bouwsector in de bouwcao afspraken te maken over de voorwaarden, waaronder uitzendbureaus in de bouw mogen opereren.

De inzet van de bouwbond FNV is daarbij dat in de toekomst uitzendkrachten gewoon onder de bouwcao moeten vallen. Werkgevers in deze bedrijfstak wensen tot op heden hiermee niet akkoord te gaan. “Duidelijk wordt steeds meer dat het de werkgevers begonnen is om een ordinaire loonkostenverlaging over de rug van bouwvakkers. Met alle risico’s van koppelbazerij van dien”, aldus een kaderlid. Als het zo moet dan moet worden vastgehouden aan een uitzendverbod.

Vooral loonsverhoging

Andere eisen, die bij het komende overleg over de cao-wensen van de bouwbond FNV zullen worden ingebracht, zijn de volgende:

– de loonruimte moet nagenoeg volledig worden besteed aan loonsverhoging.

– de zaterdag moet een vrije dag blijven.

– de 11,5 uren regeling moet worden gehandhaafd. Dat betekent dat een werknemer niet langer dan 11,5 uur per dag van huis hoef te zijn voor werken, reizen en schafttijd.

– er mag niet worden getornd aan zaken als ziekengeld, VUT, vorst-uitkering en vakantierechtensysteem.

– er moet een begin worden gemaakt met aparte deelafspraken voor subsectoren in de bouw cao.

Reageer op dit artikel