nieuws

Beleggers claimen f. 160 miljoen van Coopers en Lybrand

bouwbreed Premium

Chipshol Forward en een groep aandeelhouders van deze vastgoedontwikkelaar hebben een claim ingediend tegen accountant Coopers en Lybrand. Zij voelen zich benadeeld door het werk van deze maatschap, die ten onrechte de jaarrekening van Chipshol over 1992 weigerde goed te keuren.

De groep aandeelhouders, verenigd in de stichting Verhaal gevolg schade Chipshol Forward, eist f. 160 miljoen van Coopers en Lybrand. Dat is het koersverlies dat zij zeggen te hebben geleden door de handelwijze van de accountant. Chipshol Forward heeft becijferd f. 9 miljoen schade te hebben geleden, maar laat de omvang van de claim aan de rechter over, zo verklaarde een woordvoerder van de onderneming woensdagavond.

In december 1995 berispte het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bestuursvoorzitter C. van Luijk van Coopers en Lybrand in verband met deze zaak. Deze accountant wilde de bewuste jaarrekening alleen goedkeuren, als Chipshol Forward beloofde een oplossing te vinden voor het conflict met een groep beleggers.

Coopers en Lybrand bracht vervolgens zelf naar buiten de jaarrekening niet te hebben goedgekeurd, hetgeen de naam van Chipshol Forward geen goed deed en zou hebben geleid tot een breuk met een aantal financiers.

Niet gelukkig

Chipshol Forward lijkt overigens niet gelukkig met de publiciteit rondom de claim. Nadat NRC Handelsblad hierover had bericht, meldde de woordvoerder van de vastgoedontwikkelaar dat advocaat H. Smit van deze zaak was afgehaald in verband met “onjuiste berichtgeving” in de krant.

Ook grootaandeelhouder J. Poot toonde zich verontwaardigd over de publiciteit, zij het om andere redenen. Hij heeft een belang van 40 procent in Chipshol Forward, maar moest de claim uit de krant vernemen. Zelf zegt hij geen betrokkenheid te hebben bij de stichting die de vordering heeft gedeponeerd.

Poot is eveneens oprichter en voormalig directeur van Chipshol Forward. Hij is het afgelopen jaar echter op een zijspoor gezet door andere aandeelhouders, die zich niet konden vinden in de door Poot gevolgde koers. Vooral het voortdurende conflict met grondeigenaar Landinvest, die onder een hoedje zou hebben gespeeld met Coopers en Lybrand, zorgde voor onvrede.

Poot meent dat Coopers en Lybrand de reden is van “de onttakeling” van Chipshol Forward, die weer leidde tot de val van Poot. Het is volgens hem een “beetje merkwaardig” dat de huidige machthebbers dit nu aangrijpen voor een schadeclaim, zij het dat ze daarmee volgens Poot zijn gelijk erkennen.

Reageer op dit artikel