nieuws

Bedrijfspensioenfondsen willen wao-risico verzekeren

bouwbreed

Bedrijfspensioenfondsen willen in staat worden gesteld om het wao-risico gedurende de eerste vijf jaar te verzekeren. Nu dreigen alleen commerciele verzekeraars dat te mogen doen.

In een brief aan staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) schrijft de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) dat op een nieuwe markt als deze “de sociaal-getinte produkten van bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen niet mogen ontbreken als alternatief voor de commerciele aanbiedingen van de verzekeraars.”

En dat dreigt volgens de BV te gebeuren omdat de hoogte en duur van de uitkering bepaald blijven door de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba). Daardoor vloeit de uitkering niet voort uit een werkgeverstoezegging in de zin van de Pensioen- en spaarfondsenwet noch uit het arbeidsvoorwaardenoverleg.

“Consequentie hiervan is dat pensioenfondsen niet in aanmerking komen om het financiele risico te verzekeren ondanks een eventuele wens daartoe van sociale partners”, aldus de VB.

Wao-gaten

Volgens de VB ligt het ook voor de hand dat pensioenfondsen het wao-risico van vijf jaar gaan dekken, omdat zij nu ook al de zogenoemde wao-gaten die zijn ontstaan door de wijziging van de wet in 1993 zijn ontstaan, repareren.

In de brief wijst de VB de staatssecretaris er ook nog op dat pensioenfondsen er geen moeite mee hebben als een andere instantie, de bedrijfsvereniging, de mate van arbeidsongeschiktheid blijven vaststellen. Verzekeraars zullen hier wellicht meer moeite mee hebben. De inschatting van de verzekeringsrisico’s buiten de verzekeraar om, maakt hun winstbepaling immers onzeker.

Reageer op dit artikel