nieuws

Bedrijfsleven wil hsl-oost grotendeels ondergronds

bouwbreed

Het bedrijfsleven in Utrecht en Gelderland is warm voorstander van vergaande ondergrondse aanleg van de hogesnelheidslijn oost (hsl-oost) richting Duitsland. Ook de stations ke ondergronds worden gebouwd. In een reactie op de concept-verkenningsnotitie over de hsl-oost en de 12 schrijven de Kamers van Koophandel voor Centraal Gelderland en voor Utrecht en omstreken dat ondergrondse aanleg serieus moet worden onderzocht. Volgens beide Kamers zouden de kosten hiervan weleens ke opwegen tegen de lasten van een bovengrondse doorsnijding van bebouwde kommen.

Bij de kosten-batenanalyse van de hsl-oost moet niet alleen naar de directe kosten en baten worden gekeken, maar ook naar de regionaal-economische en maatschappelijke effecten. Oplossingen die nu financieel onhaalbaar lijken, ke dan wel eens positievere blijken uit te vallen, zo menen beide kamers.

In het bijzonder voor Ede-Wageningen vinden de Kamers ondergrondse aanleg van spoorlijn en station een veelbelovende optie. De Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland heeft samen met het regionale bedrijfsleven al het initiatief genomen voor een voorstudie.

Betuwelijn

Ook voor Driebergen-Zeist vinden de Kamers een ondergronds station een zinvolle optie. Verder bepleiten zij onderzoek naar een volledig ondergrondse aanleg bij Bunnik, Maarn en Duiven/Zevenaar. Met name voor die laatste geldt dat het gebied al veel over zich heen moet laten komen, onder meer in de vorm van de Betuwelijn.

Beide Kamers vinden verder dat nadrukkelijker dan nu in de Verkenningsnotitie staat, het nut en de noodzaak van de hsl-oost en de A12 moet worden aangegeven. Zij vinden dat zo’n uitspraak van de verschillende overheden nodig is om vertragingen in de besluitvorming te voorkomen.

Wel zijn beide Kamers het eens met de scheiding van de tracewetprocedures voor de hsl en de A12. Daardoor loopt de verbreding van de A12 bij Bunnik, die nog dit jaar zal beginnen, geen vertraging op.

De Kamers wijzen er op dat de jongste prognoses over de economische groeimogelijkheden nog eens extra het grote belang van de hsl en de verbreding van de A12 voor de Randstad benadrukken.

Ook in provinciaal-politieke kringen in Utrecht en Gelderland voelt men veel voor vergaande ondertunneling. In de verkenningsnotitie wordt als belangrijkste optie uitgegaan van bovengrondse aanleg langs de bestaande spoorlijn Schiphol-Utrecht-Arnhem.

Reageer op dit artikel