nieuws

AVBB wil afscherming van budgetten infrastructuur

bouwbreed

Het AVBB wil dat budgetten voor infrastructuur die wegens vertraging in de planvoorbereiding nu in de schatkist terechtkomen, de zogenoemde onderuitputting, worden afgeschermd. Daardoor blijven ze behouden voor investeringen voor infrastructuur.

In een brief aan de Tweede Kamer signaleert het AVBB dat er nu al een dreigend tekort aan geld is voor de noodzakelijke infrastructuur in Nederland. Alleen daarom al mag de onderuitputting niet terugvloeien naar de schatkist. Dat kan door in plaats van de huidige begrotingssystematiek van de overheid te vervangen door een kapitaaldienst voor investeringen.

Daarnaast bepleit het AVBB tevens een verhoging van het budget voor investeringen van f. 5 naar f. 10 miljard per jaar. Ook bezuinigingen op investeringen zijn voor het AVBB uit den boze, of zoals diplomatiek wordt geschreven niet “zinvol”.

Tijdens een bijeenkomst over de aanpak van knelpunten in de infrastructuur rond de vier grote steden deed AVBB-voorzitter Brinkman verder een aantal suggesties om de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele poen te versnellen. Zo voelde hij er veel voor de mogelijkheden voor inspraak en het instellen van beroepen te saneren.

Daar staat in zijn visie dan wel tegenover dat bij de presentatie duidelijk gemaakt moet worden hoe de fysieke infrastructuur er uit gaat zien inclusief de alternatieven. “Met behulp van nieuwe presentatietechnieken kan dat heel goed inzichtelijk worden gemaakt.”

Hoofdlijnen

Hij vond het verder noodzakelijk dat het kabinet nog in deze periode beslissingen op hoofdlijnen neemt over de noodzakelijke infrastructuur. “We moeten weg uit de fase van de studies. We moeten toe naar een systeem van monitoring zoals in de woningbouw, op basis waarvan de programmering wordt gemaakt.”

Hij vond dat de besluitvorming verder versneld kan worden door gebruik te maken van bestaande mogelijkheden in plaats van te roepen om nieuwe wetten. “Er is erg veel juristerij binnengeslopen in de bouw. Je kunt zaken nu al regelen zonder wetten”, aldus mr. Brinkman.

Als voorbeeld haalde hij aan hoe in de bouw-cao carpoolen is geregeld inclusief een vergoedingenstelsel.

Auto went

Een andere manier om congestie in de Randstad tegen te gaan zag hij in het vroegtijdig aanleggen van openbaar vervoer in grote uitbreidingen. “Je moet voorkomen dat mensen gewend raken aan het in de auto kruipen. Dat gebeurt nu vaak omdat het openbaar vervoer pas achteraan komt. Dat kan betekenen dat in de aanvangsfase het openbaar vervoer niet kostendekkend is.”

Wel kostendekkend kan volgens hem zijn een andere manier van denken over ondergronds bouwen. Nu lopen infrastructurele poen vaak vertraging op omdat er protesten en beroepen worden ingesteld. “Door ondergronds te gaan ondermijn je letterlijk en figuurlijk die protesten. Der tijdwinst die je daardoor haalt, kan betekenen dat poen uiteindelijk goedkoper zijn.”

Hij hekelde tenslotte de totale procedure in vergelijking met de uitvoering. “Er is vaak jaren gestoken in het voortraject. De aannemer wordt vervolgens gedwongen het werk snel op te leveren en krijgt op zijn donder als er maar iets verkeerd gaat.”

De remedie kan volgens hem zijn dat er ook in de voorfase meer gebruik wordt gemaakt van de expertise die de bouw heeft. Bovendien zouden we af moeten van de controleritis, zoals hij dat noemde.

“Als de aannemer niet de verantwoordelijkheid krijgt, maar telkens op zijn vingers wordt gekeken, dan zal hij de verantwoordelijkheid ook niet nemen, maar afschuiven.”

Reageer op dit artikel