nieuws

Architecten krijgen meer opdrachten voor woningen

bouwbreed

De opdrachten aan architecten voor nieuwe woningen is in het eerste kwartaal van dit jaar met 7% gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 1995. De woningbouw zal daar over ruim een jaar van profiteren.

De stijging van de vraag naar nieuwe woningen, gemeten naar de hoeveelheid ontvangen opdrachten van architecten, zet daarmee de stijgende tendens van het laatste kwartaal van vorig jaar voort. Daarvoor was er vanaf eind 1993 sprake van een dalende lijn. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Uitgaande van het feit dat de opdrachtverstrekking gemiddeld vijf kwartalen vooruitloopt op de daadwerkelijke bouw, zullen woningbouwers begin volgend jaar een hogere produktie tegemoet ke zien.

De totale waarde voor woningen en bedrijfsgebouwen is het eerste kwartaal van dit jaar gestegen met 6% tot f. 4,6 miljard. Bij de bedrijfsgebouwen is sprake van een aanzienlijke toename van de vraag vanuit de industrie en de overheid. Vanuit de handel, horeca en het vervoer is de vraag daarentegen afgenomen.

Vertraagd

De winter heeft tot gevolg gehad dat de start van de bouw van een groot aantal woningen is vertraagd. Dit is terug te vinden in de sterke toename van het aantal woningen waarvoor wel een bouwvergunning is afgegeven, maar waarvan de bouw nog niet is begonnen.

Eind april dit jaar is dit aantal gestegen tot 33.000, 7000 meer dan een jaar eerder. Eind april waren in Nederland 95.000 woningen in aanbouw.

Bouwvergunningen

In de eerste vier maanden van 1996 is volgens het CBS voor bijna 31.000 nieuwbouwwoningen een bouwvergunning afgegeven. Dat is een stijging met met ruim 600 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Hierin is uiteraard de stijging van het aantal ontvangen opdrachten van architecten nog niet zichtbaar. De tijd tussen het ontvangen van een opdracht bij een architect en de afgifte van een bouwvergunning voor een woningbouwpo bedraagt gemiddeld een jaar.

Het CBS registreert overigens bij de ontvangen opdrachten bouwwerken met een bouwsom van een half miljoen of meer. Geannuleerde opdrachten zijn daarvan afgetrokken. Wel zijn in de cijfers tussentijdse mutaties in de bouwsom verrekend.

Woningbouw in aantallen woningen

Bouwver- Nog niet Begonnen In Voltooid

gunning begonnen uitvoering

verleend ultimo ultimo 1994 107.764 25.200 102.929 84.899 87.369 1995 98.405 26.741 95.918 86.801 93.836 Januari-april 1994 34.112 24.235 31.485 84.530 18.172 Januari-april 1995 30.342 25.897 29.374 92.845 21.222 Januari-april 1996 30.989 32.748 24.334 95.248 15.389

Bron: CBS

Reageer op dit artikel