nieuws

Algemene kosten stabiel

bouwbreed

In 1994 kwam de opslag voor algemene kosten (AK) uit op gemiddeld 7,6 procent. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) week het percentage daarmee nauwelijks af van 1993. “De stijging die toen optrad, heeft zich in 1994 niet doorgezet.”

De AK-arbeidskosten bedroegen 2 procentpunt, afschrijving en huur 1,4 procentpunt en AK-overige kosten 4,2. “De algemene kosten met betrekking tot arbeids- en overige bedrijfskosten maakten in 1994 gemiddeld 82 procent van de totale AK uit.” In de grafiek zijn deze kosten naar functie uitgewerkt.

Voor woningbouwbedrijven bleek de AK-opslag in 1994 met gemiddeld 7,1 procent het laagst te zijn. In de u-bouw kwam de opslag uit op gemiddeld 8,7 procent. Dit was ongeveer even hoog als bij de grond-, water- en wegenbouwbedrijven.

Bron: EIB

Reageer op dit artikel