nieuws

Afwijzende reacties op grenscorrectie Houtrakpolder

bouwbreed

Slechts drie positieve reacties en maar liefst bijna zeventig negatieve op de grenscorrectie in de Houtrakpolder, kwamen er in de afgelopen maanden binnen bij het provinciebestuur van Noord-Holland. Het veelbesproken plan om de grens te verleggen ten behoeve van een uitbreiding van de haven door Amsterdam, lag vanaf 1 maart op het provinciehuis ter inzage.

De commissie openbaar bestuur buigt zich op 26 juni over de definitieve voordracht van Gedeputeerde Staten. Die komt er op neer dat het deel van de Houtrakpolder ten oosten van de Machineweg en de golfterreinen en slibvelden aan de zuidkant overgaan van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, naar de gemeente Amsterdam. Door de correctie gaan ongeveer 600 hectare grondgebied, tachtig inwoners en ongeveer veertig woningen, voornamelijk in Ruigoord, voortaan bij Amsterdam horen.

Haarlemmerliede krijgt ter compensatie de noordoostelijke punt van het recreatiegebied Spaarnwoude, maar verzet zich al vele jaren tegen de annexatie. Behalve de gemeenteraad van de bedreigde buurgemeente van Amsterdam, ageerden elf organisaties en 69 individuele burgers. Alleen de gemeente Amsterdam, de Kamer van Koophandel Amsterdam/Haarlem en het Regionaal Havencomite Noordzeekanaalgebied reageerden positief. Provinciale Staten behandelt de grenscorrectie op 7 oktober. Het is de bedoeling dat de verandering per 1 januari van het nieuwe jaar een feit is.

Reageer op dit artikel