nieuws

ABN: Marktwerking gaat wat al te abrupt

bouwbreed Premium

Er mag best wat meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt komen en wat meer ruimte voor individuele ontplooiing. Maar wat de Nederlandse overheid nu doet onder het ‘mom’ van marktwerking lijkt verdacht veel op het afschuiven van taken en verantwoordelijkheden naar ondernemingen.

Dat zei mr. G.J.M. Borghouts, directeur van de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven bij gelegenheid van het jaarcongres.

Die ‘afschuifmethode’ van de overheid resulteerde onder andere in een volstrekte uitholling van de Vestigingswet. En onder het motto ‘marktwerking’ kregen werkgevers ook het nodige op hun bord geschoven op het gebied van de sociale verzekeringen, aldus de directeur.

“Nu ligt er weer het wetsvoorstel Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en wordt een bres geslagen in het systeem van de sociale verzekeringen door de nieuwe Nabestaandenwet.”

Op zich is er tegen meer marktwerking en meer individuele verantwoordelijkheid niets in te brengen, maar het gaat volgens Borghouts nu wel erg abrupt. Zo komen collectieve regelingen steeds meer ter discussie te staan. Dat zal men bij de komende cao-onderhandelingen ook wel gaan merken. “Wat te denken van de vut-problematiek en de pensioenen. Moet dat allemaal individueel geregeld worden ? Ik ben er van overtuigd dat niet iedereen dat kan.”

Cao-afspraken

“En wat te doen als inderdaad de algemeen verbindend verklaring wordt afgeschaft omdat collectieve regelingen steeds meer ter discussie komen te staan?”, zo vroeg Borghouts zich af.

Werkgevers en werknemers zullen, ieder vanuit eigen overwegingen, meer behoefte hebben aan maatwerk in de arbeidsvoorwaarden. Werkgevers hebben behoefte aan meer vrijheid om werknemers in te zetten op momenten dat zij het nodig vinden. Veel werknemers willen hun werktijden beter laten aansluiten op hun thuissituatie. “Maar samen zullen we moeten kijken of we iets van dat gezamenlijke, dat collectieve , dat in het verleden is opgebouwd, ke behouden.”

De sector van natuursteenbedrijven kent relatief veel kleine bedrijven, waarin de directeur/eigenaar direct aan het produktieproces meewerkt. De branche is dan ook gebaat met de nodige collectieve regelingen, die in harmonie tussen werkgevers en werknemers tot stand worden gebracht.

De nu 90 jaar oude Algemene Bond van Natuursteenbedrijven kent nu 200 bedrijven als lid, die werkzaam zijn in de sectoren bouw, restauratie en grafmonumenten.

Reageer op dit artikel