nieuws

ABI Hydro-Press stille en trillingvrije damwandpers

bouwbreed

Wanneer ook geruis- en trillingarme funderingssystemen onder bepaalde omstandigheden voor het milieu en omgeving niet acceptabel zijn of risico’s opleveren voor de belendende bebouwing, kan voor het in de grond brengen van damwandschermen nog altijd worden gekozen voor het ABI Hydro-druksysteem.

Henk de Vreede

Deze hydraulische damwandpers is door Hoffmann Bodemtechnieken BV uit Beek en Donk vanuit Duitsland opnieuw naar ons land gehaald en was vorige week bij dit importbedrijf aan het werk te zien op de Technische Kontaktdagen.

Het blok is ontwikkeld om damwandprofielen volledig statisch in de grond te drukken. Op locaties waar trillingen of lawaai ontoelaatbaar zijn ke op deze wijze bouwputten worden gecreeerd zonder dat de omgeving wordt verstoord.

Als dragermachine van dit systeem dient een hydraulische graafmachine, afhankelijk van de te verwerken damwandprofielen, in de gewichtsklasse van 16, 19, 26 of 30 ton. Het systeem voorziet in een drietal makelaars met standaard nuttige lengten van 8 tot en met 15 meter. Volgens de importeur zal evenwel binnenkort hier nog een makelaar met een lengte van 17 meter aan worden toegevoegd.

De ronde buisvormige makelaar heeft een grote stijfheid en draagt zorg voor een goede geleiding van de hieraan te gebruiken boor-, druk-, trek- en heiwerktuigen. Deze zijn door middel van een snelwisselinrichting in korte tijd onderling uitwisselbaar. Ook de Hydro-Press laat zich op deze wijze tegen de makelaar monteren. Het blok drukt met drie of vier hydraulische cilinders tot vier profielen gelijktijdig in de grond. Besturing van de Hydro-Press en de afzonderlijke cilinders gebeurt met behulp van afstandsbediening. Op dezelfde wijze als de damwandplanken de grond worden ingedrukt, ke ze ook weer worden getrokken zonder dat de grond wordt verstoord.

Boorinrichting

Het persblok is aan een zijde uitgerust met een hydraulische boorinrichting. Deze kan worden gebruikt in gevallen dat de grondweerstand te groot is. Door met de boor aan de kop van het damwandscherm de grond te ontspannen laat een damwandprofiel zich gemakkelijker in de grond drukken. Het ca. 4 ton zware persblok levert bij een hydraulische werkdruk van 300 bar per cilinder een drukkracht van 600 kN. De trekkracht per cilinder bedraagt 380 kN.

Het ABI perssysteem is een flexibel heisysteem. De installatie laat zich snel tussen de verschillende werklocaties vervoeren en opstellen. Doordat demontage van de makelaar voor transport niet nodig is, is de opbouwtijd van de machine tot een minimum gereduceerd. De zware geleiding wordt voor vervoer van de machine, horizontaal achterwaarts over de dragermachine neergeklapt. Het ca. 4 ton zware blok laat zich door middel van een snelwisselinrichting in korte tijd te de- en monteren. Door de telescoopconstructie is de makelaar in te schuiven tot gangbare transportlengten. Nadat de makelaar op het werk in verticale positie is gebracht en het blok gemonteerd kan met het ‘heiwerk’ worden begonnen.

Als dragermachine voor de ABI Hydro-Press werd door Hoffmann Bodemtechnieken in Wezep een Zeppelin ZR 28 T hydraulische rupsgraafmachine gehanteerd. De machinecombinatie vloeit voort uit het feit dat ABI deel uitmaakt van de Zeppelin-organisatie een der grootste bouwmachine-handelsbedrijven in Duitsland. Maar montage van de makelaar aan andere machines van vergelijkbaar vermogen en grootte is ook mogelijk.

De Hydro-Press wordt sinds kort door het Brabantse importbedrijf in Nederland verhuurd. In de afgelopen periode konden op een viertal werken reeds de specifieke eigenschappen van dit blok worden benut.

De drie perscilinders van de ABI Hydro-Press zijn door middel van afstandsbesturing onafhankelijk van elkaar te bedienen. Op deze wijze ke drie damwandprofielen gelijktijdig in de grond worden gebracht. De buisvormige makelaar (inzet) is in drie verschillende lengten leverbaar en laat zich inclusief Hydro-Press voor transport horizontaal neerklappen.

Reageer op dit artikel