nieuws

Aannemers niet gelukkig met forse premiestijging voor Risicofonds

bouwbreed

Aannemers zijn niet erg ingenomen met de forse verhoging van de premie voor het Risicofonds per 1 januari 1997. Veel werkgevers in de bouw blijken niet op de hoogte dat een van de oorzaken is dat vorig jaar f. 750 miljoen van het Risicofonds naar het vut-fonds is overgeheveld.

Een rondje langs een tiental aannemers leert dat zij de forse premiestijging (van 1,5 naar 3,5%) niet helemaal ke plaatsen. We hebben een strenge winter gehad in ’95-’96, maar een groot aantal jaren ervoor was er sprake van slappe winters, waarin geen cent door het Risicofonds is uitgekeerd, is een veel gehoorde reactie. De meeste aannemers hebben dan ook het idee dat er ‘honderden miljoenen’ in het Risicofonds moeten zitten.

Dat is echter niet het geval. Het eindsaldo na de strenge winter van het afgelopen seizoen bedroeg f. 220 miljoen. In totaal is er in de winter f. 680 miljoen uitgekeerd. Bij de huidige premiestelling van 1,5% zou er in de loop van de winter 1997 hooguit f. 90 miljoen bijkomen. Te weinig dus voor een beetje strenge winter. Dit lage saldo is voor een groot deel te verklaren door de overheveling van f. 750 miljoen die vorig jaar van het Risicofonds naar het vut-fonds plaatsvond, als gevolg van een cao-afspraak. Als dit bedrag in kas was blijven zitten, zou de premie aanzienlijk minder hebben hoeven stijgen. Het eindsaldo zou dan immers op f. 970 miljoen liggen: meer dan genoeg om een strenge winter te ke overbruggen.

Bloeden voor vut

Voor een van de ondervraagde aannemers is dit aanleiding om te concluderen dat ‘werkgevers nu moeten bloeden om de vut te ke betalen’.

Voorzitter H. van der Lit van het Risicofonds is het met deze zienswijze niet eens. “Hadden de aannemers dan liever een verhoging van de vut-premie gewild?”, is zijn antwoord.

Van der Lit wijst er verder op de huidige stijging van de premie volstrekt niet te hoog is. “Normaal heeft de premie altijd rond de 6,5% gezeten. Door de slappe winters van de afgelopen tien jaar konden we de premie steeds naar beneden bijstellen”.

Het feit dat het verhogen van de premie met meer dan een procent volgens de statuten van het fonds niet mogelijk blijkt, is voor Van der Lit geen bezwaar. “Dan moeten we de statuten wijzigen. Die zijn er tenslotte voor ons en niet omgekeerd.”

Reageer op dit artikel