nieuws

Aannemer gezocht voor restauratie school Duiker

bouwbreed

Binnenkort wordt het restauratieplan aanbesteed voor de monumentale Scheveningse ambachtsschool van architect Jan Duiker. De school wordt een bedrijfsverzamelgebouw voor ontwerpers. De stichting die werkt aan behoud van dit monument van het Nieuwe Bouwen zoekt een geschikte aannemer voor dit specialistische werk.

Het werk van Duiker uit de periode 1920 tot 1935 behoort tot de voornaamste architectonische vernieuwingen in Nederland en daarbuiten. De restauratie van zijn belangrijkste po, sanatorium Zonnestraal, is al zo lang in discussie dat het vervallen complex ondertussen een trieste aanblik biedt.

Voor de ambachtsschool in Scheveningen is een restauratieplan opgesteld door de stichting “Behoud Duikers 3e Ambachtsschool” (D3A).

De bouw van deze school was moeizaam. Het eerste ontwerp was klaar in 1921, maar door wisseling van locatie en steeds verdere verlaging van het budget duurde het tot 1931 voordat de school in gebruik kon worden genomen. Duiker had ondertussen in Den Haag plannen voor de Nirwanaflat klaar en bouwde in Amsterdam de Open Luchtschool. Beide poen zijn nog volop in gebruik en onderhoud.

Nog voordat de ambachtsschool in 1994 leeg kwam te staan hadden de Haagse architecten Van Harmelen en Van der Toorn Vrijthoff de stichting D3A opgericht.

De stichting heeft een restauratieplan opgesteld om het gebouw geschikt te maken als bedrijfsverzamelgebouw voor architecten, stedebouwers, grafisch ontwerpers en dergelijke beroepen. De monumentenvergunning is verleend en de verwachting is dat binnenkort de aanbesteding kan worden gehouden. De totale restauratie zal een investering vergen van circa f. 8 miljoen. Die kosten worden gedekt door een restauratiesubsidie, opbrengsten uit de exploitatie en een bedrag van f. 1 miljoen dat D3A uit donaties en sponsoring wil verwerven.

Voor de aanbesteding wil D3A vijf Nederlandse aannemersbedrijven een prijsaanbieding vragen. Wie voor de selectie in aanmerking wil komen, kan zich aanmelden bij de stichting. Een vragenlijst dient als basis voor de selectie, waarbij ervaring en bedrijfs-technische zaken centraal staan. Vervolgens zal aan vijf aannemers een prijsaanbieding worden gevraagd.

De stichting D3A is gevestigd aan de Zwaarstraat 16, 2584 TX Den Haag; tel. 070-3541511, fax 070-3543515.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels