nieuws

A’dam weert criminelen bij aanleg metrolijn

bouwbreed Premium

De gemeente Amsterdam trekt 86.000 gulden uit voor het instellen van een bureau dat criminelen moet weren bij de aanleg van de ondergrondse Noord-Zuidlijn. Deze lijn moet vanaf 2005 het noordelijk deel van de stad met het zuiden verbinden.

Met de aanleg is een investering gemoeid van 1,5 miljard gulden. Op termijn is het de bedoeling om de lijn door te trekken naar Purmerend en naar Schiphol.

Reeds in maart 1995 besloten burgemeester S. Patijn, hoofdcommissaris van politie E. Nordholt en hoofdofficier van justitie J. Vrakking om een aanpak te ontwikkelen die moet voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit greep kan krijgen op grote infrastructurele poen.

De Amsterdamse Noord-Zuidlijn dient als experiment, maar is volgens het gemeentebestuur van landelijk belang. De ervaringen die de hoofdstad met de proef opdoet, komen beschikbaar voor andere overheden. “Hoe breder deze ervaringen worden gedeeld, des te duidelijker de boodschap die het bestuur in Nederland kan afgeven”, aldus Patijn.

De bouwsector is voor de georganiseerde misdaad aantrekkelijk, omdat er vaak grote bedragen in omgaan. Afpersing, omkoping, diefstal, fraude, kartelvorming, intimidatie, sabotage en malafide koppelbazerij zijn er uitingen van. Dat is gebleken uit onderzoeken in het buitenland, waar de maffia volop actief is in de bouwwereld.

Van Traa

In Nederland is, zo concludeerde een parlementaire enquetecommissie onder leiding van PvdA-Kamerlid Van Traa, geen sprake van infiltratie door criminelen van de bouw. Desondanks vormt de Noord-Zuidlijn een kwetsbaar project, omdat de Europese regelgeving voorschrijft dat ook buitenlandse bouwondernemingen zich moeten ke inschrijven voor grote overheidsaanbestedingen.

De kans dat buitenlandse bedrijven daadwerkelijk aan de slag gaan in Amsterdam is vrij groot, vanwege de ingewikkelde technologie van het po. Volgens politiecommissaris J. van Kastel is een schadepost van 100 tot 160 miljoen gulden niet ondenkbeeldig indien een criminele organisatie een voet tussen de deur krijgt bij de aanleg van de metrolijn.

Een belangrijk onderdeel van het experiment is het screenen van bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn betrokken hoofd- en onderaannemers. Dat gebeurt onder meer met behulp van vragenlijsten die de aannemers moeten invullen. Ook vindt er een onderzoek plaats naar een mogelijke criminele voorgeschiedenis van de aannemers en of die illegale handelingen iets te maken hadden met de bedrijfsuitoefening.

Tijdens de verhoren van de commissie Van Traa, noemde de criminoloog prof. C. Fijnaut de maatregelen die Amsterdam treft om criminele investeerders of ondernemers te weren “voorbeeldig”.

Voor de uitvoering van het po stelt de gemeente een speciaal bureau Screenings- en Bewakingsaanpak in. De politie en het Openbaar Ministerie moeten eveneens medewerking verlenen. Over een financiele ondersteuning van het experiment door het rijk vindt nog nader overleg plaats.

Reageer op dit artikel